Bahasa Melayu

185 entries found

Kata Pengantar “Golongan Islam Pertama: Sejarah dan Memori

July 11, 2018 by Saari Sungib

Buku ini memberi beberapa sudut pandang tentang sejarah dan warisan kenangan yang berkadar dengan keupayaan dan tujuan praktikal para pembaca. Keupayaan ini jika diukur di segi luasnya pembacaan atau tahap yang amat tinggi dan pengamatan pembaca terhadap dasar dan prinsip […]

Tjokroaminoto – Pencetus Pemikiran Sosialis Islam

June 25, 2018 by Ahmad Nabil Amir

  “Saya tidak dapat melupakan Allahyarham H.O.S. Tjokroaminoto yang mulai menunjukkan pandangan Islam dari segi ilmu pengetahuan Barat, ketika beliau mengajarkan “Islam dan Sosialisme” kepada kami ketika saya datang ke Yogyakarta pada tahun 1924.” [Hamka, Falsafah Hidup, vii] Haji Umar […]

Islah dan Reformasi dalam Pemikiran dan Perjuangan Syed Shaykh al-Hady

June 13, 2018 by Saari Sungib

Syed Shaykh al-Hady adalah satu nama besar dalam dunia Islam di mana perjuangannya adalah berpaksikan kepada langkah-langkah untuk mengangkat martabat dan maruah anak bangsa yang telah dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Jika jiwa tidak terbangun untuk bangkit melawan maknanya bangsa itu telah kehilangan […]

Sinopsis ‘Seruan Islah Syed Shaykh Al-Hady’

June 13, 2018

SYED Shaykh al-Hady, pembaharu tegar Islām dan kaum Muslimin, belum lagi diiktiraf secara nasional di Tanah Melayu atas sumbangan beliau terhadap pembebasan kesedaran kaum Muslimin. SYED Shaykh belum lagi diiktiraf di peringkat antarabangsa atas peranan yang dimainkannya dalam gerakan reformis […]

Uraian Seruan Islah Syed Shaykh al-Hady

April 24, 2018 by Mujahid Yusof Rawa

Para pemikir, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Mujtahid, telah memainkan peranan penting dalam mencorakkan peristiwa besar dan perubahan dalam sejarah di setiap belahan  dunia. Jangkauan pengaruh mereka menerobos melangkaui generasi, dan cetusan yang dinyalakan dalam tulisan-tulisan mereka telah mengilhamkan […]