Articles

215 entries found

Agama Dan Politik Dalam Wacana Perdebatan Islam Kontemporari – Bahagian III

September 3, 2015 by Dr Azzam Tamimi

Diterjemahkan oleh: Ahmad Muziru Idham dan Shuhaib Ar Rumy Ismail   Faraghat untuk ijtihad Menurut Ghannouchi, faktor kedua yang menyumbang kepada permusuhan Islamis terhadap demokrasi ialah kurangnya kefahaman terhadap hakikat Islam dan juga perkembangan sejarah pendekatan umat Islam terhadap persoalan-persoalan […]

Agama Dan Politik Dalam Wacana Perdebatan Islam Kontemporari – Bahagian II

August 17, 2015 by Dr Azzam Tamimi

Diterjemahkan oleh: Ahmad Muziru Idham dan Shuhaib Ar Rumy Ismail  HAKIMIYYAH MELAWAN DEMOKRASI? Menurut pandangan Ghannouchi, Islamis sedemikian bukan sahaja merupakan halangan kepada pendemokrasian, bahkan juga terhadap kemajuan dan pembangunan secara keseluruhannnya. Mereka ini mempunyai dua masalah; iaitu, pertamanya mereka […]

Agama Dan Politik Dalam Wacana Perdebatan Islam Kontemporari – Bahagian I

August 7, 2015 by Dr Azzam Tamimi

Diterjemahkan oleh: Ahmad Muziru Idham dan Shuhaib Ar Rumy Ismail Abstrak Penentangan terhadap demokrasi yang berlaku dalam kelompok Islamis adalah disebabkan oleh mereka mendasarkan pertentangan mereka kepada dakwaan bahawa Islam dan demokrasi adalah sesuatu yang bertentangan antara satu sama lain. […]

Berhujah Untuk Kesamarataan – Bahagian I

August 5, 2015 by Hazman Baharom

Perbahasan tentang keadilan vis-à-vis bagaimana sewajarnya seorang individu memperoleh sesuatu materi atau hak merupakan hal yang mendesak sejak awal kewujudan manusia rasional lagi. Sebagai makhluk primat yang paling maju, kita memiliki kebolehan dan kemampuan menggunakan segala sumber alam dan sumber […]

Gerakan Harapan Baru sebagai paradigma baru dalam politik Islam?

August 4, 2015 by Ahmad Farouk Musa

Pelancaran parti baru yang menggelar diri mereka Gerakan Harapan Baru atau GHB (New Hope Movement) baru-baru ini bukan sesuatu yang tidak dijangka. Sementara semua perkara tampak baik di atas kertas dengan janji pada teras Islam berdasarkan prinsip inklusif, progresif dan […]

Hassan Bandung: Fikrah dan Perjuangannya

July 4, 2015 by Dr Ahmad Nabil Amir

A.Hassan Bangil atau Bandung (1887-1958), adalah seorang ulama faqih yang telah menegakkan perjuangan dakwah lslam dan mempelopori harakat perubahan yang signifikan di Jawa. Perjuangan ini dibawa dalam jaringan dan pertubuhan Islam yang dipimpinnya seperti Persis (Persatuan Islam) dan dalam aktivisme […]

Islah dan Tajdid menerusi lensa IRF

May 17, 2015 by Dr Ahmad Farouk Musa

Islamic Renaissance Front (IRF) sejak penubuhannya telah menggariskan agenda utamanya dalam mencanangkan islah dan tajdid. Maka apakah yang dimaksudkan oleh islah dan tajdid itu. Apabila kita bercakap tentang islah atau tajdid, seseorang harus memahami bahawa intipati daripada pemikiran reformis berakar […]

Informal Referendum on the Nuclear Issue: Why the conservatives will not be heard this time

April 13, 2015 by Julia Sveshnikova and Amir Roknifard

On April 2, 2015, or 13 farvardin 1394 on the Iranian calendar, marked for Iranians as a day of nature and the adjournment of the new year holidays, the Parameters for a Joint Comprehensive Plan of Action Regarding the Islamic […]

Pembaharuan Pentafsiran Tekstual Al-Qur’an

April 10, 2015 by Mohd Syazreen Abdullah

Slogan al-Islam huwa al-hal atau Islam is the solution kembali menjadi kecenderungan dan diskusi ulang di abad ini. Konteks moden hari ini membentuk kajian tentang bagaimana keberkaitan antara dinamika dan perubahan. Persoalan bagaimana al-Qur’an harus diterjemahkan pembacaan dalam konteks moden […]

Madrasah Hassan al Banna

April 8, 2015 by Dr Ahmad Farouk Musa

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (as-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata” [Surah al-Jumu’ah, 62: 2] […]