Latest Entries

Seminar Pemikiran Reformis – Siri XVI: Abd al-Rahman al-Kawakibi

June 13, 2019

Tarikh: Sabtu, 22 Jun 2019 Masa: 930AM – 530PM Tempat: Patio 2 Level 2, Concorde Hotel, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur Perasmian oleh YB Saari Sungib ADUN Hulu Kelang Panelis: Dr M Faisol Fatawi, Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia Dr Sohirin Muhammad […]

Reading Session on “Islam and the Secular State” with Abdullahi Ahmed An-Naim

May 20, 2019

Date: Friday, 24th May 2019 Time: 5PM – 7PM Venue: Graha Pemuda, Sri Hartamas, Kuala Lumpur Register at:https://www.eventbrite.com/e/reading-session-on-islam-and-the-secular-state-with-abdullahi-ahmed-an-na-tickets-62133283323 What should be the place of shariʿain predominantly Muslim societies of the world? In this ambitious and topical book, Abdullahi Ahmed An-Naim envisions a positive and sustainable […]

Prakata bagi Edisi Melayu buku Ke Arah Reformasi Islam – Perdebatan tentang Realiti yang Tidak Terelakkan bagi Reformasi Islam

May 20, 2019 by Abdullahi Ahmed An-Naim

Dalam Prakata yang ringkas ini, saya akan menghujahkan bahawa aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik bagi tradisi Islam (secara jamak) mesti berkembang dengan perubahan keadaan dan persekitaran masyarakat Muslim sepanjang zaman kerana ia adalah satu-satunya cara untuk Muslim kekal menjadi Muslim. […]

Preface for the Malay Edition of “Toward an Islamic Reformation” – Debating the Inevitable Reality of Islamic Reform

May 20, 2019 by Abdullahi Ahmed An-Naim

In this brief Preface, I will argue that social, economic and political aspects of the Islamic traditions (in the plural) must evolve with the changing conditions and circumstances of Muslim communities through the ages because is the only way Muslims […]

Forum on “Is Reforming Islam Deforming Islam?” & Book Launch of “Ke Arah Reformasi Islam: Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa”  

May 16, 2019

Date: Saturday, 25th May 2019 Time: 5.00PM – 7.00PM Venue: Spices, Concorde Hotel, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur Speaker: Professor Abdullahi Ahmed An-Na‘im Discussants: Prof, Dr Hunud Abia Kadouf, Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia Prof. Dr Waleed Fekry Faris, International […]

Prakata Edisi Melayu “Ke Arah Reformasi Islam – Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa”

May 13, 2019 by Saari Sungib

Intisari pemikiran Prof Dr Abdullahi Ahmed An-Naim yang terkandung adalah shari’ah merupakan pembinaan hukum yang dihasilkan daripada perkembangan masyarakat Islam dari tahap Makkah ke tahap Madinah pada zaman Rasulullah. Kaedah fiqh Islam menggariskan bahawa di mana-mana yang bercanggah, sesuatu nas […]

Uraian Ke Arah Reformasi Islam: Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa

May 13, 2019 by Ahmad Nabil Amir

Kemungkinan persoalan yang paling krusial yang ditimbulkan dalam konteks masyarakat Islam yang moden adalah keabsahan hukum yang dipakai daripada sumber-sumber fiqh yang terawal. Dalam konteks sejarah, bangunan shari‘ah historis itu dihitung sebagai hasil daripada ijtihad ulama-ulama klasik yang dibangun dalam […]