Uraian Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin

August 11, 2017 by Azhar Ibrahim


 

1.Para1Di era adanya pertarungan idea yang berlangsungan dengan sengit, percambahan idea adalah suatu rahmah selain juga ia suatu amanah yang harus terpikul. Ranah pemikiran kritis dan pembaharuan yang sedang diaju di kalangan inteligensia dan awam Muslim, memerlukan terusan suntikan, gagasan dan kritikan. Terjemahan ini adalah salah satunya.

Di saat para pembaharu Muslim mengaju dan mengikhtiraf ijtihad dan akal sehat, kita juga terpanggil untuk terus didedahkan dengan pembicaraan dan kupasan tentang pemikiran Islam, baik dari teologi, hinggalah ke soal-soal budaya, politik dan ekonomi. Buku terjemahan ini adalah satu contoh, pandangan dari luar yang cuba merungkai suatu gejala yang telah membelenggu kita, yakni penutupan minda. Setuju atau tidak akan kupasan yang ditawarkan oleh penulis buku ini, mengundang kita untuk menyahutnya. Kalau ada yang benar, harus kita sambuti dan bergerak mencari jalan keluar; kalau tersasar kupasannya harus dapat kita tawarkan jawapan yang lebih baik lewat wacana tandingan.

Document13Yang dibicara dalam buku ini mengundang kita berfikir bahawa disaat ada ketertutupan minda, tentu juga ada pembukaan minda. Tanyalah gerangan siapa pula yang menutup dan membukanya secara konkrit. Rupanya dalam sejarah yang dapat kita teladani ialah bukannya soal buka dan tutup, melainkan ada beberapa perkara yang kita tutup dan ada beberapa perkara yang kita terbuka. Seleksi ini sering didiktat oleh kepentingan kelompok, khasnya di kalangan elit kepimpinan yang berkepentingan. Apabila yang ditutup itu langsung membawa kerugian dan bencana, di situ jalan tempuh untuk kita memastikan ia tidak terus ditutup. Begitupun kalau ada yang “terbuka” tetapi merugikan dan memudaratkan maslahat terbanyak, maka terpanggil kita memastikan ia ditangani.

Cabaran kita hari ini bergempur semakin menderas. Moga buku seperti ini memberi kita cabaran baru sama ada untuk menyahut mahupun memperbaiki kupasannya. Kalau orang luar terdaya melakukan ini, walau ada kelemahannya sendiri, betapa lagi kita yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan umat kita. Penangguhan menyahutnya adalah perlarian dari amanah, dan penafian kita akan realiti semasa adalah hiprokasi untuk punah. Ayuh cermatilah segala hujah yang terungkap agar kita tidak lagi gugap dan gagap untuk berdepan dengan cabaran hari ini dan yang mendatang.

Mestinya itu!


AzharIbrahimDr Azhar Ibrahim adalah Pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Nasional Singapura