Bahasa Melayu

218 entries found

Jawapan kepada MUAFAKAT seputar Isu JAIS & Syiah

February 4, 2020 by Ahmad Farouk Musa

Ahmad Farouk Musa || 4 Februari 2020 Tulisan Mahmud Hishamuddin, Setiausaha Agong MUAFAKAT adalah dirujuk. Setelah membaca segala kandungan kenyataan beliau, apa yang pasti adalah tiada satupun jawapan kepada kenyataan saya tentang sikap autoritarian JAIS terhadap para penganut Syiah melainkan […]

Bahaya Menolak Akal dan Memberhalakan Teks – Uraian buku Muktazilah dan Persoalan Kebebasan Insan oleh Dr Muhammad Imarah

January 30, 2020

Piet Hizbullah Khaidir || 30 Januari 2020   Bagaikan perdebatan klasik yang terulang antara ulama mazhab rasional dan mazhab tekstual, pemikiran Islam moden yang berkembang dewasa ini adalah pemikiran yang diwarnai oleh dua hal: pertama, pemikiran yang cenderung menolak akal, […]

Uraian buku Muktazilah dan Persoalan Kebebasan Insan oleh Dr Muhammad Imarah

January 30, 2020

Ahmad Farouk Musa || 30 Januari 2020   Kaum Muktazilah juga dikenali sebagai Ahlu al-‘Adli wa al-Tauhid yakni golongan yang mempertahankan keadilan dan keesaan Tuhan. Sebutan ini lebih mereka senangi karena bersumber daripada dua ajaran pokok iaitu al-’Adlu dan al-Tauhid. […]

Kata Pengantar buku Muktazilah dan Persoalan Kebebasan Insan

January 5, 2020

Faisol Fatawi || 5 Januari 2020   Munculnya diskusi tentang kebebasan berkehendak bagi manusia (hurriyat al-insan), tidak saja terkait dengan interpretasi terhadap teks al-Qur’an dan Hadith. Persoalan ini pertama kali muncul sebagai akibat dari peristiwa perselisihan politik pasca Rasulullah SAW, […]

Prakata Penterjemah buku Muktazilah dan Persoalan Kebebasan Insan

January 5, 2020

Ahmad Nabil Amir || 5 Januari 2020   Buku ini mengupas prinsip dan falsafah dasar dari doktrin al-hurriyyah (kebebasan) dan al-ikhtiyar (kehendak bebas) yang diperjuangkan kaum Muktazilah atau dikenal Ahl al-‘Adl wa al-Tawhid. Asalnya merupakan tesis yang dihasilkan Dr Muhammad […]

Muhammad Asad, Risalah Al-Qur’an, Dan Dunia Melayu

January 1, 2020

Ahmad Syafii Maarif || 1 Januari 2020   Tajuk tulisan ini ingin menjelaskan keterkaitan antara Muhammad Asad (2hb Juli 1900 – 23hb Februari 1992), Risalah al-Qur’an (The Message of the Qur’an), magnum opus Asad, dan Dunia Melayu sebagai pembaca utama […]

Jawapan terhadap tuduhan IRF ingin menghapuskan Mahkamah Syari’ah

December 22, 2019

Ahmad Farouk Musa || 22 Dec 2019   Sesungguhnya bukan menjadi style saya menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak bersasas. Tapi memandangkan niat penyebar berita tersebut di berbagai grup WhatsApp adalah untuk memburukkan dan menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dengan mengaitkan isu ini […]

Apa yang boleh dilakukan oleh Dunia Muslim bagi menyelamatkan masyarakat Uyghur dan Islam di China.

December 15, 2019 by Olsi Jazexhi

Dr. Olsi Jazexhi || 15 Disember 2019 Antara 16 sehingga 25 Ogos 2019, saya telah diundang oleh Pejabat Penerangan Majlis Negara China dan Xinjiang untuk melawat Wilayah Autonomi Uyghur Xinjiang di Republik Rakyat China. Saya hadir bersama rakan wartawan yang […]

Kata Pengantar Editor Antologi Pemikiran Reformis I

November 26, 2019

Ahmad Farouk Musa || 17 November 2019 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’aruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah….” [ali’Imran 3: 110].[1]   Muhammad Asad di dalam The Message of The […]

Uraian Buku Antologi Pemikiran Reformis – Jilid I

November 26, 2019 by Azhar Ibrahim

Azhar Ibrahim || 10 November 2019   Usaha untuk membangun wacana reformis Islam adalah sebahagian dari kepedulian keagamaan dan keintelektualan kita. Walaupun para reformis sering disanjung sebagai pemikir umat, namun ketidakhadiran wacana, malah bacaan asas, sering menjadi kendala besar untuk […]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9