Bahasa Melayu

233 entries found

Turki perlu mengelak daripada kembali kepada “sekularisme jalur keras” (assertive secularism) selepas Erdoğan

November 22, 2021

Oleh: Prof. Ahmet T. Kuru || 22 November 2021 Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Adnan   Ahmet Kuru merupakan seorang professor sains politik di San Diego State University yang telah lama berkecimpung sebagai salah seorang sarjana terkemuka bagi perihal sekularisme dan […]

Dr Burhanuddin al-Helmy dan PAS – Bahagian I

August 21, 2021

Ahmad Nabil Amir || 21 Ogos 2021   “Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia” Presiden Soekarno Dalam sejarah politik dan struktur pemerintahan di Malaysia, Parti Islam se-Malaysia PAS memainkan peranan yang cukup penting dalam […]

Islam dan Kebebasan Agama Berinstitusi

July 30, 2021

Ahmet T Kuru || 30 July 2021 Terjemahan: Hamdan Mohd Razali   Ini merupakan artikel kedua dari siri-siri Cornerstone Forum yang diterbitkan di bawah projek Kebebasan Insititusi-Institusi Agama dalam Masyarakat (Freedom of Religious Institutions in Society – FORIS) dari RFO. […]

MUHAMMAD ASAD ANTARA AGAMA DAN POLITIK

May 30, 2021

Oleh: Talal Asad | Terjemahan: Ahmad Muziru Idham || 30 May 2021   Pada bulan April 2011, suatu simposium antarabangsa berkenaan kehidupan dan kerja-kerja ayah saya telah diadakan di Riyadh, di bawah naungan King Faisal Center for Research and Islamic […]

Pengaruh Rasionalisme Abduh Dalam Pemikiran Harun Nasution – Bahagian I

May 5, 2021 by Ahmad Nabil Amir

Ahmad Nabil Amir || 5 May 2021   PENGENALAN “Orang   semacam   Harun   Nasution, “telah   memberikan bekas‟ terhadap perkembangan keIslaman di IAIN seperti menghasilkan suatu gejala umum di mana orang berani berdiskusi secara terbuka, berani mempertanyakan pandangan atau doktrin yang sudah […]

PEMIKIRAN ZA‘BA DAN KESANNYA KEPADA KEBANGKITAN PERJUANGAN NASIONALISME MELAYU

January 11, 2021

Ahmad Nabil Amir & Tasnim Abdul Rahman || 11 Januari 2021   Abstrak Makalah ini cuba membincangkan pemikiran dan penulisan-penulisan Pendeta Za‘ba (16 Sept 1895- 23 Ogos 1973) yang berpengaruh yang ditinggalkannya dari warisan pemikiran dan bekas-bekas perjuangan intelektualnya yang […]

Pandangan Muhammad Asad Tentang Syariah

October 11, 2020

Ahmad Nabil Amir || 11 Oktober 2020   Muqaddimah “The great mistake [of the Fundamentalists], is that most of these leaders start with the hudud, criminal punishment. This is the end result of the sharia [Islamic law], not the beginning. […]

Konsep Jihad dalam aL-Qur’an menurut Tafsiran Klasik dan Moden – Bahagian II

October 2, 2020

Oleh: Asma Afsaruddin Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Adnan   (Artikel asal diterbitkan dalam salah satu bab dalam buku The Oxford Handbook of Qur’anic Studies, suntingan Muhammad Abdel Haleem dan Mustafa Shah)   Surah at-Taubah: Ayat 5 dan Surah at-Taubah: Ayat […]

Konsep Jihad dalam aL-Qur’an menurut Tafsiran Klasik dan Moden – Bahagian I

September 27, 2020

Oleh: Asma Afsaruddin Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Adnan (Artikel diterbitkan dalam salah satu bab dalam buku The Oxford Handbook of Qur’anic Studies, suntingan Muhammad Abdel Haleem dan Mustafa Shah) Abstrak dan Kata Kunci Bab ini memberi fokus terhadap tiga konsep […]

Wawancara dengan International Quran News Agency (IQNA) Mengenai Ali Shariati dalam memperingati Ulangtahun Kematiannya yang ke-43 | 18th June 2020

June 18, 2020 by Ahmad Muziru Idham (Penterjemah)

Prolog Ali Shariati, (dilahirkan pada tanggal 23 November 1933, Mazīnān, Iran – meninggal dunia pada 18 Jun, 1977, England), merupakan seorang intelektual Iran dan pengkritik terhadap rejim Reza Shah Pahlawi. Ali Shariati membangunkan sebuah perspektif baru terhadap sejarah dan sosiologi […]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9