Bahasa Melayu

205 entries found

Meninjau Pemikiran Muhammad Asad dalam Islam at the Crossroads

November 9, 2016 by Shuhaib Ar Rumy Ismail

Shuhaib Ar Rumy Ismail “Europe’s Gift to Islam”, itulah julukan yang memperikan penghargaan buat tokoh Islam kontemporari, Muhammad Asad. Beliau, yang dilahirkan dan dibesarkan di Eropah, merasai secara langsung ketamadunan dan budaya Barat moden, mendepani dan menyelaminya secara kritis sejak […]

Muhammad Asad tentang Ijtihad

November 4, 2016 by Ahmad Nabil Amir

Ahmad Nabil Amir Every Muslim ought to be able to say ‘The Qur’an has been revealed for me’ [Muhammad Asad] Tulisan ini akan membincangkan kefahaman asas tentang ijtihad yang dirumuskan oleh Muhammad Asad dalam penulisannya seperti Islam at the Crossroads, […]

Visi Kebangunan Iqbal Dalam The Reconstruction of Religious Thought in Islam

October 25, 2016 by Ahmad Nabil Amir

I am the voice of the poet of To-morrow My own age does not understand my deep meanings My Yusuf is not for this market I despair of my old companions [Iqbal, 1983] Dalam siri syarahannya yang disampaikan antara tahun1928-1930 […]

Rachid al-Ghannouchi sebagai Demokrat Islam

October 20, 2016 by Ahmad Nabil Amir

“We consider that a state is more Muslim, more Islamic, the more it has justice in it” – Rachid Ghannouchi [Kami menganggap sebuah negara lebih Muslim, lebih Islamik, dengan lebih keadilan ditegakkan di dalamnya] Artikel ini cuba merumuskan pandangan Rachid […]

Mahmoud Mohamed Taha: Idea Kebebasan dan Aspirasi Demokratisnya

October 14, 2016 by Ahmad Nabil Amir

Ahmad Nabil Amir “No person is perfect enough to be entrusted with the liberty and dignity of others” [Mahmoud Mohamed Taha] Tulisan ini membincangkan pemikiran Al-Ustaz Mahmoud Mohamed Taha (1909- 1985), fikrah dasar yang diperjuangkannya dalam pergelutan politik Islam di […]

Sinopsis buku “Islam Di Persimpangan Jalan”

September 23, 2016

Islam at the Crossroads adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Asad. Buku ini pada asalnya diterbitkan di Delhi dan Lahore pada tahun 1934, dan kemudian dicetak semula oleh Dar Al-Andalus dan Islamic Book Trust pada tahun 1982 dengan nota tambahan […]

Muhammad Asad dan Islam

September 21, 2016 by Ahmad Nabil Amir

Ahmad Nabil Amir || 21 Sept 2016 “For it so happened, Mansur, that the understanding of how Muslims lived brought me daily closer to a better understanding of Islam. Islam was always uppermost in my mind” [Muhammad Asad, The Road […]

Prolog “Islam Dipersimpangan Jalan” oleh Muhammad Asad

August 26, 2016 by Ahmad Farouk Musa

Ahmad Farouk Musa || 26 August 2016 Muhammad Asad, salah seorang pemikir Islam teragung yang pernah hidup, akan tetapi hampir tidak di kenali di Barat dan suatu misteri bagi kebanyakan orang Islam sendiri. Tetapi, kepada mereka yang mengikuti kehidupannya melalui […]

Blurb “Islam Di Persimpangan Jalan” Terjemahan Daripada “Islam at the Crossroads” oleh Muhammad Asad

August 25, 2016 by Saari Sungib

“Islam at the Crossroads” adalah satu refleksi diri dalam satu kerangka minda dan jiwa yang terperangkap dalam kembara mencari cahaya kebenaran. Dalam pencarian tersebut, pengembara menemui keindahan dan kehebatan cahaya Islam. Lantas dengan itu dijadikan keunggulan Islam itu sebagai satu […]

Rasuah: Ibu Segala Kejahatan

August 7, 2016 by Muhammad Luqman bin Ahmad Tarmizi

Muhammad Luqman bin Ahmad Tarmizi || 7 August 2016 Arthashastra[1], sebuah risalah India purba mengenai tatakelola negara, polisi ekonomi dan strategi ketenteraan, ada memerihalkan mengenai rasuah dalam bab The Duties of Superintendents: “Tepat seperti halnya tidak mungkin untuk tidak akan […]