Bahasa Melayu

239 entries found

Reformasi Radikal Dan Tariq Ramadan

August 14, 2017 by Ahmad Farouk Musa

  Apa yang mungkin jelas terhadap minda yang perseptif daripada ramai Muslimin yang rasional adalah cabaran yang mendepani umat Islam ketika ini adalah tidak sekadar dalam merumuskan semula prinsip demokrasi dalam paradigma Islam, tetapi juga dalam memperbaharui dan menyesuaikan panduan […]

Uraian Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin

August 11, 2017 by Azhar Ibrahim

  Di era adanya pertarungan idea yang berlangsungan dengan sengit, percambahan idea adalah suatu rahmah selain juga ia suatu amanah yang harus terpikul. Ranah pemikiran kritis dan pembaharuan yang sedang diaju di kalangan inteligensia dan awam Muslim, memerlukan terusan suntikan, […]

Uraian Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin

August 10, 2017 by Saari Sungib

Munculnya buku The Closing of the Muslim Mind di pasaran bacaan intelektual Nusantara Melayu Raya dengan tajuknya sahaja sudah cukup untuk mencetuskan kontroversi dan ketegangan antara budaya. Buku hebat yang pertama kali terbit pada tahun 2010 kini diperkenalkan dalam terjemahan […]

Sinopsis Buku “Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin”

July 27, 2017 by Shuhaib Ar Rumy Ismail

Sinopsis buku  “Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin”  terjemahan buku “The Closing of Muslim Mind” oleh Robert R Reilly Pernahkah anda tertanya mengapa terdapat sebahagian Muslim, sungguhpun dengan pendidikan yang baik dan gred yang cemerlang, dapat menjadi simpatisan kepada gerakan pengganas, dapat […]

Membezakan antara Fahaman Wahabiyah Daripada Gerakan Islam Lebih Membawa Keuntungan daripada Kemudaratannya

July 26, 2017 by Soumaya Ghannoushi

Diterjemahkan oleh Muhammad Thufail Sayuti  || 26 July 2017 Bukti semakin menyerlah dari hari ke hari bahawa Kerajaan Monarki Arab Saudi telah memposisikan dirinya di tempat yang salah di samping kecenderungannya untuk memompakan diri dengan pendirian dan dasar yang tidak […]

Muhammad Asad; Sarjana Islam yang Visionari

July 3, 2017 by Hasan Zillur Rahim

  Terjemahan oleh Ahmad Nabil Amir || 3 July 2017 Muhammad Asad, penulis, pengembara, diplomat, pemikir Islam par excellence, penterjemah al-Qur’an, dan pengarang salah sebuah autobiografi spiritual yang menakjubkan pernah dihasilkan, The Road to Mecca, tidak begitu dikenali, bahkan di […]

Seminar Pemikiran Politik Islam: Asy-Syahid Sayyid Qutb

July 1, 2017 by Ahmad Nabil Amir

SEMINAR PEMIKIRAN POLITIK ISLAM: ASY-SYAHID SAYYID QUTB International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) || 16 Julai 2011 Ahmad Nabil Amir || 1 July 2017   Islamic Renaissance Front (IRF), sebuah badan pemikir yang aktif menganjurkan wacana pemikiran Islam […]

Muhammad Asad: Pencari Millat Ibrahim

June 15, 2017 by Mohamed El-Moctar El-Shinqiti

Terjemahan oleh Ahmad Nabil Amir   Sesungguhnya yang terpenting daripada apa terungkap dalam kehidupan Muhammad Asad yang panjang dan pengembaraan spiritualnya yang kaya adalah beliau merupakan seorang ahli fikir Yahudi yang kental dalam pencariannya terhadap agama Ibrahim, sehingga mendapatinya terumus sempurna […]

Daripada Islam Politik Kepada Muslim Demokrat

June 12, 2017 by Rached Ghannouchi

Diterjemahkan oleh Muhammad Thufail Sayuti || 11 Jun 2017 Parti Gerakan Ennahdah (Hizb Harakah An-Nahdah) merupakan salah sebuah parti politik yang paling berpengaruh di Dunia Arab dan merupakan tonggak utama yang memainkan peranan penting Tunisia sebagai sebuah negara demokrasi, di […]

Tafsir al-Qur’an Terbaik Di Bulan Ramadan

May 26, 2017 by Syeikh Essam Tallima

Diterjemahkan oleh Thufail Sayuti Esok, bulan Ramadan yang agung akan tiba – mudah-mudahan Allah mengembalikannya kepada umat Islam dengan penuh keamanan dan keimanan, keselamatan dan penyerahan. Pada bulan ini, setiap muslim mula merapatkan semula hubungan mereka dengan kitab Allah – al-Qur’an […]