Bahasa Melayu

238 entries found

Madrasah Hassan al Banna

April 8, 2015 by Dr Ahmad Farouk Musa

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (as-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata” [Surah al-Jumu’ah, 62: 2] […]

Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat Dalam Jalur Perjuangan “Political Islam”

March 3, 2015 by Dr Dzulkefly Ahmad

Eulogi atau Belasungkawa ini khas buat almarhum Tuan Guru Dato’ Nik Abdul Aziz Nik Mat (10 Januari 1931- 12 Februari 2015). Tanggal malam Jumaat serta disemadikan pada penguhulu segala hari, merupakan penyudah kehidupan yang baik (husnul khatimah) bagi insan istimewa […]

Prinsip Pemerintahan dalam Islam Menurut Muhammad Asad – Bahagian II

February 27, 2015 by Dr Ahmad Nabil Amir

Prinsip Keadilan dan Maqasid Syar’iyyah “Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought” [John Rawls, A Theory of Justice] “Keadilan adalah keutamaan pertama bagi institusi sosial, sebagaimana kebenaran bagi sistem pemikiran” [John Rawls, […]

Merawat Ancaman Konservatif Agama

February 23, 2015 by Mohd Syazreen Abdullah

Democracy and pluralism are a basket. Is this basket universal? What is the view of Islam on this issue? In the world at large, as well as within each civilization, there is a conflict between those who have one vision […]

Muhammad Asad dan Terjemahan Sahih al-Bukhari: Suatu Analisis Awal – Bahagian II

February 9, 2015 by Dr Ahmad Nabil Amir

Pengantar Cetakan Pertama (1938)  KARYA yang kini dikemukakan kepada khalayak ini merakamkan bab-bab sejarah dari sebuah kompilasi hadith yang terpenting, Kitab al-Jami‘ al-Sahih oleh Imam Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, dan memaparkan permulaan wahyu kerasulan dan tahun-tahun terawal Islam hingga dan […]

Muhammad Asad dan Terjemahan Sahih al-Bukhari: Suatu Analisis Awal – Bahagian I

February 2, 2015 by Dr Ahmad Nabil Amir

Tulisan ini menganalisa usaha dan sumbangan al-‘Allamah Muhammad Asad (1900-1992) dalam menterjemah dan mensyarah kitab Sahih al-Bukhari oleh Imam Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju‘fi al-Bukhari (194-256/810-870). Karya ini telah diterbitkan pada tahun […]

Undang-undang Negara dan Paksaan Agama – Bahagian II

October 24, 2014 by Hazman Baharom

Negara dan Pelaksanaan Undang-undang “Covenants, without the Sword, are but Words, and of no strength to secure a man at all”[1] [Thomas Hobbes dalam Leviathan] Pelaksanaan undang-undang dan proses pemerintahan negara adalah proses paksaan, sekurang-kurangnya secara prinsipnya. Tanpa wujud paksaan […]

Undang-undang Negara dan Paksaan Agama – Bahagian I

October 23, 2014 by Hazman Baharom

“Individuals have rights, and there are things no person or group may do to them (without violating their rights). So strong and far-reaching are these rights that they raise the question of what, if anything, the state and its officials […]

Kata Pengantar Editor “Wacana Pemikiran Reformis: Jilid II”

October 13, 2014 by Ahmad Farouk Musa

“Selama manusia hidup, pergulatan tidak akan berhenti antara dogma dan pencarian yang bebas, antara agama dan falsafah; pergelutan yang gawat yang mana, saya khuatir, kemenangan tidak akan berpihak kepada pemikiran yang bebas, kerana kebanyakan massa tidak menyukai nalar, dan ajarannya […]

Renungan Ke Atas Kesamarataan Peluang Yang Adil – Bahagian II

October 9, 2014 by Hazman Baharom

Rawls, Institusi dan Egalitarianisme Cabaran yang perlu kita hadapi dalam konteks institusi hari ini adalah bagaimana untuk memastikan keadilan terhadap anggota masyarakat yang pelbagai. Dalam kaitan ini, Rawls telah pun menggariskan ide beliau yang terkenal dengan nama kesamarataan peluang yang […]