Bahasa Melayu

234 entries found

Muhammad Asad dan Terjemahan Sahih al-Bukhari: Suatu Analisis Awal – Bahagian II

February 9, 2015 by Dr Ahmad Nabil Amir

Pengantar Cetakan Pertama (1938)  KARYA yang kini dikemukakan kepada khalayak ini merakamkan bab-bab sejarah dari sebuah kompilasi hadith yang terpenting, Kitab al-Jami‘ al-Sahih oleh Imam Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, dan memaparkan permulaan wahyu kerasulan dan tahun-tahun terawal Islam hingga dan […]

Muhammad Asad dan Terjemahan Sahih al-Bukhari: Suatu Analisis Awal – Bahagian I

February 2, 2015 by Dr Ahmad Nabil Amir

Tulisan ini menganalisa usaha dan sumbangan al-‘Allamah Muhammad Asad (1900-1992) dalam menterjemah dan mensyarah kitab Sahih al-Bukhari oleh Imam Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju‘fi al-Bukhari (194-256/810-870). Karya ini telah diterbitkan pada tahun […]

Undang-undang Negara dan Paksaan Agama – Bahagian II

October 24, 2014 by Hazman Baharom

Negara dan Pelaksanaan Undang-undang “Covenants, without the Sword, are but Words, and of no strength to secure a man at all”[1] [Thomas Hobbes dalam Leviathan] Pelaksanaan undang-undang dan proses pemerintahan negara adalah proses paksaan, sekurang-kurangnya secara prinsipnya. Tanpa wujud paksaan […]

Undang-undang Negara dan Paksaan Agama – Bahagian I

October 23, 2014 by Hazman Baharom

“Individuals have rights, and there are things no person or group may do to them (without violating their rights). So strong and far-reaching are these rights that they raise the question of what, if anything, the state and its officials […]

Kata Pengantar Editor “Wacana Pemikiran Reformis: Jilid II”

October 13, 2014 by Ahmad Farouk Musa

“Selama manusia hidup, pergulatan tidak akan berhenti antara dogma dan pencarian yang bebas, antara agama dan falsafah; pergelutan yang gawat yang mana, saya khuatir, kemenangan tidak akan berpihak kepada pemikiran yang bebas, kerana kebanyakan massa tidak menyukai nalar, dan ajarannya […]

Renungan Ke Atas Kesamarataan Peluang Yang Adil – Bahagian II

October 9, 2014 by Hazman Baharom

Rawls, Institusi dan Egalitarianisme Cabaran yang perlu kita hadapi dalam konteks institusi hari ini adalah bagaimana untuk memastikan keadilan terhadap anggota masyarakat yang pelbagai. Dalam kaitan ini, Rawls telah pun menggariskan ide beliau yang terkenal dengan nama kesamarataan peluang yang […]

Renungan Ke Atas Kesamarataan Peluang Yang Adil – Bahagian I

October 6, 2014 by Hazman Baharom

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk memberi amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” [Al-Quran; 4: 58] […]

Pengkhianatan Kaum Intelektual Dalam Perspektif Kebudayaan – Bahagian I

July 30, 2014 by Prof Ahmad Syafii Maarif

Pendahuluan Tidak selalu mudah memasukkan seorang intelektual ke dalam kategori pengkhianat atau pun pahlawan. Sistem nilai dan kondisi politiko-kultural dalam sebuah masyarakat perlu dipertimbangkan untuk menilai posisi seseorang dalam konteks sejarah tertentu. Pada umumnya pengkhianatan intelektual itu terjadi manakala bersinggungan […]

Keadilan Kepengagihan dan Tanggungjawab Intelektual Muslim: Satu Pernyataan Awal – Bahagian II

June 16, 2014 by Hazman Baharom

Tinjauan Ke Atas Perubahan Masyarakat Setiap konsepsi keadilan yang dibentuk oleh para pemikir tidak boleh terpisah daripada struktur dan dinamisme masyarakatnya. Di bahagian ini, kita akan meninjau dengan lebih mendalam perubahan-perubahan yang telah dilalui masyarakat dunia umumnya dalam strukturnya bagi […]

Tafsir Reformis: Membentuk Masyarakat Agama yang Pluralis – Bahagian II

June 15, 2014

Tafsir Reformasi atas Wacana Humanisme Setelah menghuraikan secara ringkas keterikatan wacana pluralisma agama di dalam al-Qur’an adalah perkara yang asas dalam teks Quran yang dianjurkan, tetapi penafsiran umum ayat-ayat inklusif telah dimatikan menjadi ayat-ayat ekslusif oleh sebahagian golongan tradisionalis .Polemik […]