Bahasa Melayu

238 entries found

Renungan Ke Atas Kesamarataan Peluang Yang Adil – Bahagian I

October 6, 2014 by Hazman Baharom

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk memberi amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” [Al-Quran; 4: 58] […]

Pengkhianatan Kaum Intelektual Dalam Perspektif Kebudayaan – Bahagian I

July 30, 2014 by Prof Ahmad Syafii Maarif

Pendahuluan Tidak selalu mudah memasukkan seorang intelektual ke dalam kategori pengkhianat atau pun pahlawan. Sistem nilai dan kondisi politiko-kultural dalam sebuah masyarakat perlu dipertimbangkan untuk menilai posisi seseorang dalam konteks sejarah tertentu. Pada umumnya pengkhianatan intelektual itu terjadi manakala bersinggungan […]

Keadilan Kepengagihan dan Tanggungjawab Intelektual Muslim: Satu Pernyataan Awal – Bahagian II

June 16, 2014 by Hazman Baharom

Tinjauan Ke Atas Perubahan Masyarakat Setiap konsepsi keadilan yang dibentuk oleh para pemikir tidak boleh terpisah daripada struktur dan dinamisme masyarakatnya. Di bahagian ini, kita akan meninjau dengan lebih mendalam perubahan-perubahan yang telah dilalui masyarakat dunia umumnya dalam strukturnya bagi […]

Tafsir Reformis: Membentuk Masyarakat Agama yang Pluralis – Bahagian II

June 15, 2014

Tafsir Reformasi atas Wacana Humanisme Setelah menghuraikan secara ringkas keterikatan wacana pluralisma agama di dalam al-Qur’an adalah perkara yang asas dalam teks Quran yang dianjurkan, tetapi penafsiran umum ayat-ayat inklusif telah dimatikan menjadi ayat-ayat ekslusif oleh sebahagian golongan tradisionalis .Polemik […]

Keadilan Kepengagihan dan Tanggungjawab Intelektual Muslim: Satu Pernyataan Awal – Bahagian I

June 13, 2014 by Hazman Baharom

“Comparing mid-century with earlier times, it is now quite extraordinary to note that there was no figure or text or even discipline which could have claimed continuity with the greats of the past. There were many students of Machiavelli, Hobbes, […]

Tafsir Reformis: Membentuk Masyarakat Agama yang Pluralis – Bahagian I

June 10, 2014 by Mohd Syazreen Abdullah

‘’Without restoring the principle of coexistence, Muslims will not be able to recapture the spirit of early civil society under the prophet. The principle of equals in creation can serve as a cornerstone of a Muslim civil society’’ [Abdulaziz Sachedina: […]

Islam perlukan John Locke-nya

April 3, 2014 by Mustafa Akyol

Oleh Mustafa Akyol Diterjemahkan oleh Dr Ahmad Nabil Amir Sejak permulaan abad ini, ia telah menjadi masyhur di Barat, dan terkadang malah di Timur, untuk berhujah bahawa Islam perlukan “Martin Luther”-nya. Maka dengan itu, autoritarianisme, nyah-tolerer dan keganasan yang dilakukan […]

Disebalik Kebajikan Palsu Pemerintah

March 3, 2014 by Mohd Syazreen Abdullah

Dominasi Dan Kesedaran Palsu Kita perlu mengakui dan sedar bahawa pada waktu ini sudah nyata wacana yang berlaku yang telah mengembalikan kembali posisi zaman gelap  dan masa hadapan yang sulit bagi mengangkat  kebebasan dan hak mereka yang tertindas. Maka persoalan […]

Risalah Kemanusiaan dan Keadilan dalam Islam

February 9, 2014 by Mohd Syazreen Abdullah

Dalam buku The Second Message of Islam, Mahmoud Mohammed Taha melihat bahawa akan berlaku perubahan di dalam hukum Islam sebagaimana perkara perubahan itu boleh berlaku di dalam kehidupan yang lain. Menurut beliau, asas penelitian ini adalah ke atas kandungan al-Qur’an […]

Prakata kepada Wacana Pemikiran Reformis Jilid II oleh Dr Azmi Sharom

January 17, 2014

Dalam bukunya The Great Transformation: The World in the Time of Buddha, Socrates, Confucius and Jeremiah (2006), Karen Armstrong menekankan bahawa agama adalah faktor yang tidak boleh diketepikan dalam wacana awam. Penekanan ini terutamanya benar dalam apa yang disebut “Dunia […]