Bahasa Melayu

232 entries found

Islam perlukan John Locke-nya

April 3, 2014 by Mustafa Akyol

Oleh Mustafa Akyol Diterjemahkan oleh Dr Ahmad Nabil Amir Sejak permulaan abad ini, ia telah menjadi masyhur di Barat, dan terkadang malah di Timur, untuk berhujah bahawa Islam perlukan “Martin Luther”-nya. Maka dengan itu, autoritarianisme, nyah-tolerer dan keganasan yang dilakukan […]

Disebalik Kebajikan Palsu Pemerintah

March 3, 2014 by Mohd Syazreen Abdullah

Dominasi Dan Kesedaran Palsu Kita perlu mengakui dan sedar bahawa pada waktu ini sudah nyata wacana yang berlaku yang telah mengembalikan kembali posisi zaman gelap  dan masa hadapan yang sulit bagi mengangkat  kebebasan dan hak mereka yang tertindas. Maka persoalan […]

Risalah Kemanusiaan dan Keadilan dalam Islam

February 9, 2014 by Mohd Syazreen Abdullah

Dalam buku The Second Message of Islam, Mahmoud Mohammed Taha melihat bahawa akan berlaku perubahan di dalam hukum Islam sebagaimana perkara perubahan itu boleh berlaku di dalam kehidupan yang lain. Menurut beliau, asas penelitian ini adalah ke atas kandungan al-Qur’an […]

Prakata kepada Wacana Pemikiran Reformis Jilid II oleh Dr Azmi Sharom

January 17, 2014

Dalam bukunya The Great Transformation: The World in the Time of Buddha, Socrates, Confucius and Jeremiah (2006), Karen Armstrong menekankan bahawa agama adalah faktor yang tidak boleh diketepikan dalam wacana awam. Penekanan ini terutamanya benar dalam apa yang disebut “Dunia […]

Melawan Politik Kekerasan

December 8, 2013 by Mohd Syazreen Abdullah

We can never be sure that the opinion we are endeavouring to stifle is a false opinion; and if we were sure, stifling it would be an evil still. [John Stuart Mills, On Liberty] Budaya pembulian dan sekatan wacana bukanlah […]

Wacana Pemikiran Reformis II – Khalid Jaafar

November 26, 2013

Jiwa umat ketika ini melalui pergolakan yang getir. Pelbagai cabaran datang daripada luar, politik ekonomi dan juga ketenteraan. Namun dunia Islam tidak dapat menggunakan paradigma lama, misalnya dunia Islam lawan dunia Barat. Dunia Islam hanya satu konsep yang tidak mempunyai […]

Wacana Pemikiran Reformis II – Saari Sungib

November 15, 2013

Persoalan Islam, negara dan demokrasi sering mendambakan pencerahan dan pemahaman dengan nafas baru yang bertenaga. Terdapat kecenderungan keterlaluan untuk mensakralkan kitab turath – yang walaupun diakui amat monumental – namun masih kurang mampu memberi pencerahan yang segar terhadap beberapa persoalan […]

Paksi Kiri

November 3, 2013 by Dr Ahmad Farouk Musa

“Tidak harus wujud bagi rakyat kemiskinan yang tegar atau, sekali lagi, kekayaan yang melampau, kerana keduanya menghasilkan kebejatan yang besar” [Plato, The Republic] Sebarang langkah ke arah demokrasi yang lebih mampan dan pembentukan negara madani atau dalam istilah Parti Islam […]

Paradigma Baru tentang Politik Islam

October 28, 2013 by Ahmad Farouk Musa

Sama ada kita sedar atau tidak, wujud peralihan yang signifikan dalam pendekatan politik dalam kebanyakan gerakan Islam khususnya dalam rangkakerja normatif mereka yang dinamik di seluruh dunia. Ia mungkin bermula dengan transformasi parti-parti Islam di Turki, iaitu Refah (Parti Kebajikan) […]

Gerakan Islam dan Cabaran Demokrasi – II

October 15, 2013

  Hazman Baharom Paradigma “Kita Lawan Mereka” Selain isu berkaitan demokrasi dan hak asasi manusia yang telah kita telusuri tadi, gerakan Islam juga tidak terlepas membicarakan hal-hal identiti yang mendefinisikan diri dan asas perjuangan mereka. Konstruk identiti sebegini merupakan sesuatu […]