Bahasa Melayu

211 entries found

Prakata Edisi Melayu “Ke Arah Reformasi Islam – Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa”

May 13, 2019 by Saari Sungib

Intisari pemikiran Prof Dr Abdullahi Ahmed An-Naim yang terkandung adalah shari’ah merupakan pembinaan hukum yang dihasilkan daripada perkembangan masyarakat Islam dari tahap Makkah ke tahap Madinah pada zaman Rasulullah. Kaedah fiqh Islam menggariskan bahawa di mana-mana yang bercanggah, sesuatu nas […]

Uraian Ke Arah Reformasi Islam: Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa

May 13, 2019 by Ahmad Nabil Amir

Kemungkinan persoalan yang paling krusial yang ditimbulkan dalam konteks masyarakat Islam yang moden adalah keabsahan hukum yang dipakai daripada sumber-sumber fiqh yang terawal. Dalam konteks sejarah, bangunan shari‘ah historis itu dihitung sebagai hasil daripada ijtihad ulama-ulama klasik yang dibangun dalam […]

Uraian Ke Arah Reformasi Islam: Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa

May 13, 2019 by Ahmad Farouk Musa

Seruan “al-Islam huwa al-hal” atau Islam adalah penyelesaian merupakan slogan golongan Islamis dan fundamentalis demi menyemarakkan semangat untuk kembali semula kepada Islam. Pada sudut yang lain, golongan reformis telah mendepani cabaran intelektual untuk menilai semula relevannya apa yang dikenali sebagai […]

Prakata Pengarang Untuk Terjemahan Bahasa Melayu “Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat”

April 8, 2019

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Buku ini telah diterbitkan dalam Bahasa Arab buat pertama kalinya sekitar lima-belas tahun yang lalu. Kemudiannya, ia telah diterbitkan sebanyak beberapa kali oleh beberapa penerbit buku Arab di Jeddah, Damsyik, Kaherah, […]

Uraian Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat

April 4, 2019

Sebuah karya yang berbobot yang berhasil mengimbangi pertimbangan-pertimbangan sejarah yang tertulis tentang para Sahabat. Pengarangnya, Dr Mohamed El-Moctar El-Shinqiti cuba menegakkan kefahaman yang kritis tentang sejarah seputar krisis pertelingkahan politik di kalangan sahabat dengan memberi pertimbangan yang kritis terhadap sumber-sumber […]

Uraian Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat oleh Mufti Wilayah Persekutuan

April 4, 2019

Para ulama’ Shanatiqah (Mauritania) sememangnya terkenal dengan penguasaan turath yang amat luar biasa. Hadirnya Dr. Mohamed El-Moctar El-Shinqiti mewakili sarjana Mauritania muda, berjaya membawa satu dimensi baru dalam perbahasan berhubung pertelingkahan politik antara Sahabat Nabi yang perlu diteladani dengan insaf […]

Pandangan Muhammad Asad tentang Israk & Mikraj

April 3, 2019

PERJALANAN MALAM “PERJALANAN MALAM” (Isra’) yang ditempuh Nabi dari Mekah ke Baitulmaqdis dan “pengangkatan” (Mi‘raj) Baginda ke langit, pada hakikatnya, adalah dua tahap daripada satu pengalaman mistik, yang berlaku hampir setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (cf. Ibn Sa‘d 1/1, […]

Jamal al-Din al-Afghani dan Kebangkitan Para Muslimin

March 29, 2019

Tulisan: William R. Polk Terjemahan: Ahmad Muziru Idham (Terjemahan daripada Bab 15 dalam buku Crusade and Jihad: The Thousand-Year War Between the Muslim World and the Global North tulisan William R. Polk) Jamal al-Din al-Afghani merupakan tokoh pemikir Muslim yang […]

Penyertaan Malaysia ke dalam Statut Rom tidak akan menggugat kuasa Yang Di-Pertuan Agong

March 21, 2019 by Ahmad Muziru Idham

Merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tunku Mahkota Johor (TMJ) Tunku Ismail Sultan Ibrahim di laman Facebook baginda bertarikh 10 Mac 2019 berhubung isu penyertaan Malaysia sebagai negara ahli bagi Statut Rom (Rome Statute), kami daripada Islamic Renaissance Front (IRF) […]

Manusia Reformis: Membebaskan Akal dari Tirani Kebodohan

January 30, 2019 by Muhammad Syazreen Abdullah

‘Akal merupakan titik puncak lengkungan keberadaan, tetapi cinta mengetahui bahawa mereka terpukau di dalam lingkaran ini’ – Hafiz, Diwan Mengikut Abduh dalam al-Manar, kita harus memohon petunjuk kepada Tuhan agar diberi petunjuk jalan yang lurus iaitu petunjuk Maha yang Agung […]