Bahasa Melayu

232 entries found

Penilaian Pemikiran Salafiyah

September 16, 2013 by Dr Ahmad Farouk Musa

“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh seraya berkata : Sesungguhnya aku adalah salah seorang MUSLIM” [Surah Fussilat 41:33] Mereka yang memerhatikan perkembangan dakwah yang berlaku di kalangan umat ketika ini terutamanya […]

Pendidikan Kritis: Islah Masyarakat dan Tindakan Politik – I

September 16, 2013 by Mohd Syazreen Abdullah

Kisah manusia pertama tentang Nabi Adam telah menjadi perbahasan yang menarik dikalangan para ahli Tafsir dalam mendiskusikan sejarah perkembangan manusia melalui tema-tema yang telah dibebaskan makna dan melangkau makna dasarnya untuk diungkap didalam perbahasan sejarah perkembangan manusia itu. Penceritaan berikut […]

Di Tengah Ribut Fobia-Shiah, Ulama Iran Datang, Lihat dan Pergi

August 28, 2013 by Abdar Rahman Koya

Ulama Iran yang terkenal telah melahirkan rasa terkejut dengan pendirian yang diambil oleh birokrat agama tentang Shia, dan mengingatkan mereka tentang fatwa yang masyhur pada 1959 oleh Mahmud Shaltut dari Universiti al-Azhar Mesir, fatwa yang jelas mengiktiraf Shiah sebagai mazhab […]

Negara Demokrasi Sekular: Negara yang adil dan berkebajikan

August 20, 2013 by Ahmad Farouk Musa

Negara Demokrasi Sekular: Negara yang adil dan berkebajikan Ahmad Farouk Musa Monash University Abstrak Salah satu daripada tren yang sedang bangkit yang mungkin mempengaruhi arah politik Islam kontemporer adalah penyerbuan aliran Islam Literal. Jelas tren yang membimbangkan ini dapat dilihat […]

Menelusuri Risalah Reformis Tafsir Muhammad Asad

June 11, 2013

Dr Ahmad Farouk Musa Islamic Renaissance Front Hari ini kita akan melihat secara spesifik karya al-Qur’ān Muhammad Asad, iaitu The Message of the Qur’ān. The Message didedikasikan kepada “Kaum Yang Berfikir”. Keseluruhan komentar Muhammad Asad adalah usaha yang luar biasa. […]

Islah: Kefahaman Menuju Politik Akhlakiah

April 26, 2013 by Mohd Syazreen Abdullah

Manusia, Fitrah dan Agama Dalam melalui kehidupan dan melaksanakan sebuah perjanjian amanah khalifah di bumi, keadaan luar mahupun dalam sentiasa mencabar kehendak manusia itu supaya bertindak dan melepasi saat yang menuntut sifat dan potensi mereka kepada arah tindakan. Tuhan menjanjikan […]

Tafsiran Dakwah Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy – Bahagian I

January 6, 2013

Dr Ahmad Nabil Amir Abduh Study Group, IRF Profesor Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy adalah seorang pemikir dakwah yang besar dan telah menghasilkan dua buah karya tafsir yang fenomenal, Tafsir al-Quran al-Majid yang juga dikenali sebagaiTafsir al-Nur dan Tafsir al-Bayan. Artikel […]

Pengejaran yang tak berkesudahan terhadap Negara Islam

December 30, 2012 by Dr Ahmad Farouk Musa

Sekiranya terdapat sesuatu yang nyata jelas daripada Muktamar Parti Islam seMalaysia – PAS – yang telah berlangsung adalah walaupun dengan persetujuan tentang konsep tahalluf siyasi atau konsensus politik di kalangan tiga parti komponen utama daripada fron pembangkang – Pakatan Rakyat […]

Syed Sheikh al-Hadi dan Ide Pembaharuan – Bahagian II

December 26, 2012 by Dr Ahmad Nabil Amir

Al-Ikhwan turut menyerang dengan keras sikap pemuka agama dan mengkritik kebodohan, seperti dilakarkan dalam rencananya yang bertajuk Bukan Sa-kali-kali Agama Islam ini Sebab bagi Kejatuhan Kaum Islam tetapi Hanya-lah sebab Angkara Ketua-Ketua Agama yang mengkritik kelemahan ketua-ketua agama di Baghdad […]

Syed Sheikh al-Hadi dan Ide Pembaharuan – Bahagian I

December 10, 2012 by Dr Ahmad Nabil Amir

“Tiada syak lagi sekalian penjaja-penjaja agama dan penjual-penjual azimat atau penjinjit tasbih atau pemusing akal perempuan dan segala pengikutnya akan mengatakan saya dengan sebab karangan saya ini seberapa daya upayanya daripada segala perkataan yang jahat-jahat, tetapi tiada saya endah akan […]