Bahasa Melayu

232 entries found

The Message of the Qur’an: Metodologi Hermaneutika Muhammad Asad

January 22, 2012 by Dr Ahmad Farouk Musa

“(Tuhan) Yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatNya yang telah mengajarkan Al-Quran (kepada manusia). Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah memberikan keupayaan kepada manusia untuk berfikir dan bertutur.” [55:1-4] Keseluruhan pendekatan hermeneutika Muhammad Asad terletak pada penegasan beliau bahawa […]

Islam Progresif : Wacana Kritis terhadap Pemikiran Keagamaan dan Keintelektualan Muslim

January 19, 2012 by Muhammad Nazreen Jaafar

Sarjana yang pertama kali menggunapakai istilah ‘Islam Progresif’ ialah Greg Barton. Misalnya dalam gerakan Islam di Indonesia, Barton telah menggambarkan suatu wacana khas tentang kelompok Islam ‘Pasca Modernis’ yang digunakan untuk menjelaskan paradigma baru gerakan Islam yang disebut sebagai ‘Neo-Modernisme […]

Wacana Negara Ideal

January 3, 2012 by Ahmad Fuad Rahmat

Ramai aktivis Islam yang beranggapan bahawa sebuah Negara yang ideal atau Negara Islam itu mestilah sebuah Negara Hukum. Hal ini adalah berdasarkan anggapan mereka bahawa Syari’ah mempunyai penyelesaian kepada semua masalah manusiawi, dan ini sudah cukup merangkumi apa yang diperlukan oleh […]

Revolusi Pasca Islamisme – Bahagian II

January 2, 2012 by Marwan Bukhari | Abduh Study Group, IRF

Demokratisasi sebagai solusi? Dalam satu jurnal tulisan John L. Esposito dan James P. Piscatori (kedua-duanya merupakan antara penganalisis aktif terhadap perkembangan politik dunia Islam) terbitan Middle East Institute yang bertajuk “Democratization and Islam”, mereka menulis mengenai perkembangan sejarah gerakan Islam […]

Revolusi Pasca Islamisme – Bahagian I

December 26, 2011 by Marwan Bukhari | Abduh Study Group, IRF

    Pada Mei 1996, seorang sosiologis bernama Asef Bayat telah menyampaikan satu syarahan di American University, Kaherah dengan sebuah perbincangan bertajuk “The Coming of a Post-Islamist Society” (Salah satu tajuk dalam buku Critique: Critical Middle East Studies, no. 9 (Fall 1996), […]

Qasim Amin : Feminis Muslim yang mendepani wacana ‘Perempuan’

December 20, 2011 by Muhammad Nazreen Jaafar | Intern, IRF

Qasim Amin lahir awal Disember 1863. Ayahnya keturunan Turki-Utsmaniyah yang bertugas sebagai askar pada zaman Khadewi Ismail. Ibunya pula seorang perempuan Mesir asli. Qasim berasal dari keluarga kelas menengah. Pendidikan yang dia peroleh daripada tingkat dasar sehinggalah ke sekolah tinggi […]

Tafsir al-Manar dan Aspirasi Pembaharuan

December 20, 2011 by Dr Ahmad Nabil Amir | Abduh Study Group, IRF

Tafsir al-Manar merupakan antara tafsir al-Qur’an yang terbaik yang mengetengahkan manhaj tafsir yang bercorak adabi ijtima‘i (sastera dan budaya), yang menzahirkan kekuatan analisis dan keupayaan fiqh yang tinggi. Ia menyerlahkan kefahaman tentang adab dan akhlak Islam, kehidupan masyarakat dan gejolak kebangkitan […]

Novel “Imam” SN Abdullah Husein: Melakari Pemahaman Hal-hal Ugama dengan Kritis

December 20, 2011 by Muhammad Nazreen Jaafar| Intern, IRF

“Kita bersolat hanya kerana pengaruh kebiasaan, pengaruh keadaan dan pengaruh tradisi. Sebab itu solat kita pada masa kanak-kanak, remaja, dewasa sama saja lalai” (Halaman 338). Lantas, ini adalah sebahagian petikan yang diambil daripada novel tulisan SN Abdullah Husein yang memenangi […]

Menangani Fir’aunisme

December 7, 2011 by Marwan Bukhari | Abduh Study Group, IRF

Ali Shari’ati (1933-1975), seorang intelektual Islam yang ulung yang juga merupakan pakar sosiologi pernah  menegaskan betapa adanya “triniti sosial” yang selalu bergabung untuk melakukan penindasan dalam masyarakat. Fir’aun (kuasa), Bal’am (agamawan) dan Qarun (harta) merupakan tiga individu di dalam al-Qur’an […]

Berhujah Tentang Negara Islam

December 2, 2011 by Ahmad Fuad Rahmat

Sejak bertahun yang lampau, banyak yang telah diulas dan diputuskan tentang “Negara Islam”. Sudut perhatian yang ketara, bagaimanapun, difokuskan terhadap polisi yang kontroversial yang bertaut rapat dengannya, seperti hudud dan polisi moral. Sedikit sangat ruang sebenarnya yang menggarap dan membincangkan apakah […]