Bahasa Melayu

239 entries found

Transformasi Turki: Daripada Erbakan hingga Erdogan – Bahagian II

May 7, 2012 by Marwan Bukhari | Abduh Study Group, IRF

Dr Radwan Masmodi, pengasas dan Pengarah Center for The Study of Islam and Democracy (CSID) semasa awal kemenangan AKP – tahun 2002 – pernah menyebut dalam sebuah artikelnya yang bertajuk Turkey Leads The Way menulis: “In Turkey today, we at last have […]

Teras Progresif Ekonomi Islam

May 3, 2012 by Ahmad Fuad Rahmat

Dalam perkembangan yang mutakhir, Malaysia semakin diiktiraf oleh ramai pemerhati dan pelancong sebagai sebuah negara yang relatifnya kaya. Hal ini, bagaimanapun, tidak semestinya bermakna ia dengan itu tersenarai di kalangan negara Islam yang pada bandingannya kaya. Perkaitan antara harta dan […]

Muhammad Rashid Ridha dan al-Manar

April 18, 2012 by Dr Ahmad Nabil Amir | Abduh Study Group

Muhammad Rashid Ridha (1865-1935) adalah sosok pembaharu yang telah melakarkan sumbangan bermakna dalam gerakan pembaharuan di dunia Islam. Pemikiran islah yang digagaskannya merumuskan fikrah tajdid yang ideal yang terkesan daripada gagasan pan-Islam yang dicetuskan oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Imam […]

Ali Shariati dan Idealisme Perjuangannya

April 8, 2012 by Dr Ahmad Nabil Amir | Abduh Study Group

Ali Shariati (1933-1977), adalah intelektual dan reformis yang juga sering digambarkan sebagai Martin Luther dunia Islam. Beliau merupakan sosok pemikir yang ideal yang telah melahirkan ide-ide revolusioner dalam pemikiran moden. Beliau lahir dalam abad yang penting yang menyaksikan kebangkitan gerakan […]

Malik Bennabi dan Falsafah Tajdid

March 26, 2012 by Dr Ahmad Nabil Amir | Abduh Study Group

Malik Bennabi (1905-1973), adalah nama yang mungkin tidak asing bagi para Islamis yang mempelopori agenda reformis.  Beliau merupakan sosok humanis Islam par excellence yang telah mengukir sumbangan yang bermakna dalam merangka strategi pembangunan dan pencerahan di dunia Islam. Malik Bennabi inilah […]

Wacana Kepimpinan Ideal

March 12, 2012 by Muhammad Nazreen Jaafar | Intern

  Dalam beberapa pertanyaan penting terhadap kepimpinan yang berkesan, sudah tentulah ide utama ialah peri-pentingnya sifat kepimpinan yang mendekatkan kita dengan kemaslahatan sejagat terpaut dalam pembentukan pemimpin yang ideal. Jadi, sejauh manakah syarat yang harus diresapi lapisan kepimpinan era ini […]

Penswastaan Bukan Penyelesaian Kepada AUKU

March 5, 2012 by Ahmad Fuad Rahmat

Dalam pertemuan mutakhir dengan para mahasiswa di Kolej Dar Al-Hikmah, Wan Saiful Wan Jan, pengarah IDEAS, mengusulkan penswastaan universiti-universiti di Malaysia sebagai penyelesaian kepada masalah campurtangan kerajaan dalam hal ehwal akademik.  Ini, ikut teorinya, akan membebaskan dunia akademia seluruhnya dan […]

The Message of the Qur’an: Metodologi Hermaneutika Muhammad Asad

January 22, 2012 by Dr Ahmad Farouk Musa

“(Tuhan) Yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatNya yang telah mengajarkan Al-Quran (kepada manusia). Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah memberikan keupayaan kepada manusia untuk berfikir dan bertutur.” [55:1-4] Keseluruhan pendekatan hermeneutika Muhammad Asad terletak pada penegasan beliau bahawa […]

Islam Progresif : Wacana Kritis terhadap Pemikiran Keagamaan dan Keintelektualan Muslim

January 19, 2012 by Muhammad Nazreen Jaafar

Sarjana yang pertama kali menggunapakai istilah ‘Islam Progresif’ ialah Greg Barton. Misalnya dalam gerakan Islam di Indonesia, Barton telah menggambarkan suatu wacana khas tentang kelompok Islam ‘Pasca Modernis’ yang digunakan untuk menjelaskan paradigma baru gerakan Islam yang disebut sebagai ‘Neo-Modernisme […]

Wacana Negara Ideal

January 3, 2012 by Ahmad Fuad Rahmat

Ramai aktivis Islam yang beranggapan bahawa sebuah Negara yang ideal atau Negara Islam itu mestilah sebuah Negara Hukum. Hal ini adalah berdasarkan anggapan mereka bahawa Syari’ah mempunyai penyelesaian kepada semua masalah manusiawi, dan ini sudah cukup merangkumi apa yang diperlukan oleh […]