Bahasa Melayu

232 entries found

Hak Amal di Malaysia: Di mana dan ke mana?

December 2, 2011 by Ahmad Fuad Rahmat

Kekayaan mana-mana negara sekalipun datang daripada hasil kerja kuat golongan pekerja. Rumusannya mudah: Golongan pemodal biasa menuntut pujian dan pengiktirafan kerana mengeluarkan wang yang diperlukan untuk pelaburan. Tetapi hakikatnya ialah apa-apa projek yang dijana tidak mungkin berlaku tanpa sumbangan dan […]

Feminisme Islam Zainab Al-Ghazali – Bahagian II

November 11, 2011 by Ahmad Fuad Rahmat

Di sana, terdapat, suatu elemen sufistik yang kuat dalam susuk feminismenya. Elemen sufistik ini agak unik dalam konteks Mesir kerana ia mengapungkan pandang hagio-sentrik, berdasarkan ajaran atau contoh yang biasanya diterajui dan dipelopori oleh mistikus lelaki. Dalam kes Zainab al-Ghazali, […]

Perumusan Semula Demokrasi Islam oleh Ghannouchi

October 30, 2011 by Dr. Ahmad Farouk Musa

Perkembangan dunia Islam sejak revolusi Iran pada 1979 telah memperlihatkan dengan jelas bahawa perhubungan antara demokratisasi dan kebangkitan Islam adalah fenomena yang kompleks; dan merupakan satu elemen yang sangat penting dalam dinamika politik yang melingkari dunia Islam kontemporer. Bagi kebanyakan […]

Dua Wajah Islam Literal di Malaysia

October 17, 2011 by Dr Ahmad Farouk Musa

Dunia Islam dalam rangka idealoginya tidak bersifat monolitik dan terpadu dalam lingkungannya spektrum dan perspektif jamak yang berkisar daripada satu sudut ekstrim kepada sudut yang lain. Era milenium yang baru menyaksikan persaingan antara pelbagai kumpulan idealogi yang mewakili interpretasi berbeza […]

Menilai Kembali Negara Islam – Bahagian II

October 11, 2011 by Marwan Bukhari | Abduh Study Group, IRF

  Romantisisme Khilafah dan Demokrasi Saya boleh menerima sekiranya terdapat seruan untuk mencontohi ketelusan dan kebijaksanaan para pemimpin Muslim yang terdahulu seperti Umar Abdul Aziz, Abdul Rahman al-Naashir (Sepanyol), Sultan Muhammad al-Fateh dan lain-lain, namun sungguh ajaib apabila masih kedengaran […]

Menilai Kembali Negara Islam – Bahagian I

October 6, 2011 by Marwan Bukhari | Abduh Study Group, IRF

  Sejak kejatuhan Kerajaan Uthmaniyyah pada awal abad ke-20, umat Islam seakan-akan hilang arah. Kejatuhan Khilafah dianggap sebagai sangat bermasalah sekalipun umat Islam sudah bermasalah beratus-ratus tahun yang lampau dalam keadaan mereka “dipayungi” Khilafah. Pada awal abad ke-20 itu juga […]

Antara Kuasa dan Kebebasan: Cabaran terhadap Masa Depan Feminisme Islam

October 3, 2011 by Ahmad Fuad Rahmat

Ia merupakan suatu kenyataan, walau sering dinafi dan digelapkan, kenyataan bahawa sejarah Islam dan tradisi inteleknya mengemukakan senarai yang impresif daripada kelompok pemikir dan sosok wanita yang penting. Al-Qur’an sendiri menempatkan “wanita yang beriman” dalam skop perbincangan dan pernyataannya. Contoh […]

Hudud: Antara yang Tersurat dan Tersirat

September 26, 2011 by Edry Faizal Eddy Yusof

  Isu hukuman hudud kembali meledak di dada-dada media apabila ia dibincangkan pada Seminar Syari’ah Peringkat Kebangsaan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Parti PAS sekalipun telah mengambil satu langkah kedepan dengan laungan kepada Negara Kebajikan, namun langkah yang […]

Feminisme, Persamaan Gender dan al-Qur’an

August 10, 2011 by Dr Ahmad Farouk Musa

Terdapat banyak tafsir yang muncul sepanjang zaman, tetapi sedikit yang menekankan tentang isu persamaan gender seperti yang diketengahkan dalam al-Qur’an. Banyak pentafsir yang gagal menjarakkan diri mereka daripada rangka pandang misoginis yang dominan dalam masyarakat mereka ketika mengusahakan tafsiran al-Qur’an. […]

Tafsir Muhammad Asad: Mendengungkan Prinsip Abduh

August 1, 2011 by Dr Ahmad Farouk Musa

Pembaca Tafsir Muhammad Asad “The Message of the Qur’an” akan mengenal dengan baik pendekatan Asad dalam menterjemah dan menulis komentarnya yang ekstensif. Pembaca akan menemui dalam nota penjelasannya rujukan yang ketara kepada pandangan yang diketengahkan oleh Imam Muhammad Abduh (1849-1905).