Bahasa Melayu

233 entries found

Tafsir Muhammad Asad: Mendengungkan Prinsip Abduh

August 1, 2011 by Dr Ahmad Farouk Musa

Pembaca Tafsir Muhammad Asad “The Message of the Qur’an” akan mengenal dengan baik pendekatan Asad dalam menterjemah dan menulis komentarnya yang ekstensif. Pembaca akan menemui dalam nota penjelasannya rujukan yang ketara kepada pandangan yang diketengahkan oleh Imam Muhammad Abduh (1849-1905).

Reformasi Radikal Dan Tariq Ramadan

August 23, 2010 by Dr Ahmad Farouk Musa

Mungkin apa yang jelas di dalam minda setiap Muslim yang berfikir dan bersifat rasional adalah cabaran yang dihadapi umat Islam dewasa ini, bukanlah semata-mata dalam merumuskan kembali prinsip-prinsip demokrasi dalam ungkapan yang berbentuk Islami, tetapi juga cabaran dalam memperbaharui dan […]

Feminisme Ditinjau daripada Lensa Islamis

April 16, 2010 by Dr. Ahmad Farouk Musa

Diterjemahkan oleh Dr Ahmad Nabil Amir daripada “Feminism Through the Lens of the Islamists” | Abduh Study Group, Islamic Renaissance Front (IRF)   Diskusi pasca-modernisme tentang feminisme Islam adalah lapangan yang tidak lazim diterokai oleh kebanyakan tokoh Islamis. Dan sekiranya […]

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24