Bahasa Melayu

238 entries found

Menilai Kembali Negara Islam – Bahagian II

October 11, 2011 by Marwan Bukhari | Abduh Study Group, IRF

  Romantisisme Khilafah dan Demokrasi Saya boleh menerima sekiranya terdapat seruan untuk mencontohi ketelusan dan kebijaksanaan para pemimpin Muslim yang terdahulu seperti Umar Abdul Aziz, Abdul Rahman al-Naashir (Sepanyol), Sultan Muhammad al-Fateh dan lain-lain, namun sungguh ajaib apabila masih kedengaran […]

Menilai Kembali Negara Islam – Bahagian I

October 6, 2011 by Marwan Bukhari | Abduh Study Group, IRF

  Sejak kejatuhan Kerajaan Uthmaniyyah pada awal abad ke-20, umat Islam seakan-akan hilang arah. Kejatuhan Khilafah dianggap sebagai sangat bermasalah sekalipun umat Islam sudah bermasalah beratus-ratus tahun yang lampau dalam keadaan mereka “dipayungi” Khilafah. Pada awal abad ke-20 itu juga […]

Antara Kuasa dan Kebebasan: Cabaran terhadap Masa Depan Feminisme Islam

October 3, 2011 by Ahmad Fuad Rahmat

Ia merupakan suatu kenyataan, walau sering dinafi dan digelapkan, kenyataan bahawa sejarah Islam dan tradisi inteleknya mengemukakan senarai yang impresif daripada kelompok pemikir dan sosok wanita yang penting. Al-Qur’an sendiri menempatkan “wanita yang beriman” dalam skop perbincangan dan pernyataannya. Contoh […]

Hudud: Antara yang Tersurat dan Tersirat

September 26, 2011 by Edry Faizal Eddy Yusof

  Isu hukuman hudud kembali meledak di dada-dada media apabila ia dibincangkan pada Seminar Syari’ah Peringkat Kebangsaan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Parti PAS sekalipun telah mengambil satu langkah kedepan dengan laungan kepada Negara Kebajikan, namun langkah yang […]

Feminisme, Persamaan Gender dan al-Qur’an

August 10, 2011 by Dr Ahmad Farouk Musa

Terdapat banyak tafsir yang muncul sepanjang zaman, tetapi sedikit yang menekankan tentang isu persamaan gender seperti yang diketengahkan dalam al-Qur’an. Banyak pentafsir yang gagal menjarakkan diri mereka daripada rangka pandang misoginis yang dominan dalam masyarakat mereka ketika mengusahakan tafsiran al-Qur’an. […]

Tafsir Muhammad Asad: Mendengungkan Prinsip Abduh

August 1, 2011 by Dr Ahmad Farouk Musa

Pembaca Tafsir Muhammad Asad “The Message of the Qur’an” akan mengenal dengan baik pendekatan Asad dalam menterjemah dan menulis komentarnya yang ekstensif. Pembaca akan menemui dalam nota penjelasannya rujukan yang ketara kepada pandangan yang diketengahkan oleh Imam Muhammad Abduh (1849-1905).

Reformasi Radikal Dan Tariq Ramadan

August 23, 2010 by Dr Ahmad Farouk Musa

Mungkin apa yang jelas di dalam minda setiap Muslim yang berfikir dan bersifat rasional adalah cabaran yang dihadapi umat Islam dewasa ini, bukanlah semata-mata dalam merumuskan kembali prinsip-prinsip demokrasi dalam ungkapan yang berbentuk Islami, tetapi juga cabaran dalam memperbaharui dan […]

Feminisme Ditinjau daripada Lensa Islamis

April 16, 2010 by Dr. Ahmad Farouk Musa

Diterjemahkan oleh Dr Ahmad Nabil Amir daripada “Feminism Through the Lens of the Islamists” | Abduh Study Group, Islamic Renaissance Front (IRF)   Diskusi pasca-modernisme tentang feminisme Islam adalah lapangan yang tidak lazim diterokai oleh kebanyakan tokoh Islamis. Dan sekiranya […]

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24