Bahasa Melayu

232 entries found

Uraian Ke Arah Reformasi Islam: Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa

May 13, 2019 by Ahmad Nabil Amir

Kemungkinan persoalan yang paling krusial yang ditimbulkan dalam konteks masyarakat Islam yang moden adalah keabsahan hukum yang dipakai daripada sumber-sumber fiqh yang terawal. Dalam konteks sejarah, bangunan shari‘ah historis itu dihitung sebagai hasil daripada ijtihad ulama-ulama klasik yang dibangun dalam […]

Uraian Ke Arah Reformasi Islam: Kebebasan Sivil, Hak Asasi dan Undang-Undang Antarabangsa

May 13, 2019 by Ahmad Farouk Musa

Seruan “al-Islam huwa al-hal” atau Islam adalah penyelesaian merupakan slogan golongan Islamis dan fundamentalis demi menyemarakkan semangat untuk kembali semula kepada Islam. Pada sudut yang lain, golongan reformis telah mendepani cabaran intelektual untuk menilai semula relevannya apa yang dikenali sebagai […]

Kata Pengantar Edisi Terjemahan Bahasa Melayu “الخلافات السياسية بين الصحابة “ – Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat”

April 17, 2019

Ustaz Abdul Ghani Samsudin || 17 April 2019   Saya telah dihubungi oleh Pengerusi IRF, Dr. Farouk Musa selang beberapa hari sebelum percetakan buku yang sangat berharga ini untuk saya menuliskan sebuah pengantar dalam Bahasa Melayu. Sudah tentu sebagai seorang […]

Prakata Pengarang Untuk Terjemahan Bahasa Melayu “Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat”

April 8, 2019

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Buku ini telah diterbitkan dalam Bahasa Arab buat pertama kalinya sekitar lima-belas tahun yang lalu. Kemudiannya, ia telah diterbitkan sebanyak beberapa kali oleh beberapa penerbit buku Arab di Jeddah, Damsyik, Kaherah, […]

Uraian Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat

April 4, 2019

Sebuah karya yang berbobot yang berhasil mengimbangi pertimbangan-pertimbangan sejarah yang tertulis tentang para Sahabat. Pengarangnya, Dr Mohamed El-Moctar El-Shinqiti cuba menegakkan kefahaman yang kritis tentang sejarah seputar krisis pertelingkahan politik di kalangan sahabat dengan memberi pertimbangan yang kritis terhadap sumber-sumber […]

Uraian Pertelingkahan Politik dalam Kalangan Para Sahabat oleh Mufti Wilayah Persekutuan

April 4, 2019

Para ulama’ Shanatiqah (Mauritania) sememangnya terkenal dengan penguasaan turath yang amat luar biasa. Hadirnya Dr. Mohamed El-Moctar El-Shinqiti mewakili sarjana Mauritania muda, berjaya membawa satu dimensi baru dalam perbahasan berhubung pertelingkahan politik antara Sahabat Nabi yang perlu diteladani dengan insaf […]

Pandangan Muhammad Asad tentang Israk & Mikraj

April 3, 2019

PERJALANAN MALAM “PERJALANAN MALAM” (Isra’) yang ditempuh Nabi dari Mekah ke Baitulmaqdis dan “pengangkatan” (Mi‘raj) Baginda ke langit, pada hakikatnya, adalah dua tahap daripada satu pengalaman mistik, yang berlaku hampir setahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah (cf. Ibn Sa‘d 1/1, […]

Tentang Nalar: Wawancara bersama Ahmad Farouk Musa

April 2, 2019 by Naratif Malaysia

Naratif Malaysia (NM): Untuk pengetahuan anda, kami sedang mengumpulkan suatu pangkalan data berkenaan kebebasan beragama (religious freedom). Kita tidak sahaja mengambil tokoh yang mungkin bersifat terbuka seperti anda sendiri, akan tetapi juga tokoh-tokoh yang boleh dikatakan daripada aliran konservatisme. Apa […]

Jamal al-Din al-Afghani dan Kebangkitan Para Muslimin

March 29, 2019

Tulisan: William R. Polk Terjemahan: Ahmad Muziru Idham (Terjemahan daripada Bab 15 dalam buku Crusade and Jihad: The Thousand-Year War Between the Muslim World and the Global North tulisan William R. Polk) Jamal al-Din al-Afghani merupakan tokoh pemikir Muslim yang […]

Penyertaan Malaysia ke dalam Statut Rom tidak akan menggugat kuasa Yang Di-Pertuan Agong

March 21, 2019 by Ahmad Muziru Idham

Merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tunku Mahkota Johor (TMJ) Tunku Ismail Sultan Ibrahim di laman Facebook baginda bertarikh 10 Mac 2019 berhubung isu penyertaan Malaysia sebagai negara ahli bagi Statut Rom (Rome Statute), kami daripada Islamic Renaissance Front (IRF) […]