Bahasa Melayu

232 entries found

Uraian Reformasi Radikal: Etika Islami dan Pembebasan

December 25, 2017 by Maszlee Malik

“Apabila aku berpura-pura menjadi kuat, tiada siapa yang melihat air mataku yang tersembunyi melainkan Allah. Apabila aku sedih dan perlu bahu untuk menangis di atasnya, tiada siapa yang menyokongku tetapi Allah. Menyenangkan hati manusia adalah sangat susah, menyenangkan Allah adalah […]

Uraian Reformasi Radikal: Etika Islami dan Pembebasan 

December 25, 2017 by Saari Sungib

Seperti biasa dengan suara yang lantang tetapi dengan nada yang tenang, Tariq Ramadan menyeru terutamanya para ulama’ dan fuqaha’ agar terlibat secara interaktif dengan realiti sebenar masyarakat Barat. Tariq melihat sikap dan pendekatan tidak inklusif penganut Islam adalah antara sebab […]

Prakata Reformasi Radikal: Etika Islami dan Pembebasan

December 25, 2017 by Nurul Izzah Anwar

Sebelumnya buku ini saya baca dalam versi bahasa Inggeris, yakni ketika versi bahasa Malaysia yang bakal diterbitkan masih belum siap naskahnya. Buku Reformasi Radikal ini adalah antara buah fikiran penting buat saya. Ia memberi nuansa rasional berteraskan prinsip Islam dalam […]

Uraian Apa Yang Aku Yakini

December 14, 2017 by Dzulkefly Ahmad

  Terjemahan buku ‘What I Believe’ yang dinamai Apa Yang Saya Yakini oleh Tariq Ramadan, berjaya memaparkan kepada umum khasnya golongan yang skeptik serta penentang gagasan ‘Multiculturalisme’ atau kehidupan harmoni antara agama-budaya, bahawa keyakinan agama seseorang bukan penghalang buatnya, selaku […]

Uraian Apa Yang Aku Yakini

December 14, 2017 by Saari Sungib

  Sebagai seorang pemikir Islam terkemuka dunia, Tariq Ramadan bukan hanya dikenali sebagai seorang profesor yang syarahan dan kupasan ilmunya sangat menarik tetapi beliau juga seorang yang amat disenangi di segi pergaulan ketika bersama dengannya. Datang daripada keluarga berketurunan Arab […]

Kata Pengantar “Apa Yang Aku Yakini” terjemahan “What I Believe” oleh Tariq Ramadan

December 14, 2017 by Ahmad Farouk Musa

“Jiwa yang tercerah itu adalah jiwa yang sedar terhadap kemanusiaannya pada masanya sendiri, beserta sejarah dan suasana sosial dan persekitarannya. Yang dengan kesedarannya itu, akan terbenihlah perasaan tanggungjawab sosial dalam dirinya.” [Asy-Syahid Dr ‘Ali Shariati] Para reformis di semua tempat […]

Prakata “Apa Yang Aku Yakini” terjemahan “What I Believe” oleh Tariq Ramadan

December 14, 2017 by Ahmad Nabil Amir

“Saya tidak mewakili semua Muslim tetapi terlingkung kepada tren reformis. Saya terus istiqamah pada prinsip Islam, berasaskan kepada sumber tekstual, sambil menimbangkan evolusi sejarah dan konteks geografi…tidak seperti kaum literalis yang hanya bergantung pada nukilan ayat, kaum reformis harus mengambil […]

Uraian Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh

November 28, 2017 by Professor Dr. Ahmad Syafii Maarif

Perkenalan Muhammad Abduh dengan Jamāl al-Dīn al-Afghānī pada bagian akhir abad ke-19 yang sekaligus membuka pintu baginya untuk mengetahui lebih dekat unsur-unsur positif peradaban Barat telah mengubah cara berfikirnya yang konservatif menjadi seorang pembaru yang fenomenal di dunia Muslim. Bermula […]

Uraian Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh

November 28, 2017 by Dr. Fadzilah Din

Buku Al-Manhaj al-Islahi li ‘l-Imam Muhammad Abduh telah ditulis oleh seorang pemikir Islam terkenal Muhammad Imarah pada tahun 2005. Ia kini diterjemahkan oleh Muhammad Thufail Sayuti dan diedit oleh Ahmad Nabil Amir dengan judul Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh dengan […]

Uraian Sumbangan Imam Muhammad Abduh kepada Sains dan Teknologi

November 28, 2017 by Saari Sungib

Ketika mana pada zamannya para ilmuan Islam masih bersikap paling kuat menolak sepenuhnya dan paling ringan berawas dan berjaga-jaga untuk mewujudkan sebarang  hubungan di antara al-Qur’an dan sains,  Syeikh Muhammad Abduh dengan nada penuh yakin telah mengatakan:“Sains adalah jalan kehidupan […]