Bahasa Melayu

206 entries found

Ali Shariati: Beberapa Tanggapan Tentang Agama dan Tradisi

March 30, 2017 by Ahmad Nabil Amir

  “It is not enough to say we must return to Islam. We must specify which Islam: that of Abu Dzarr or that of Marwan the Ruler. Both are called Islamic, but there is a huge difference between them. One […]

Uraian Agama Lawan Agama

March 28, 2017

Ahmad Farouk Musa || 28 March 2017 Religion vs Religion merupakan rangkuman dua syarahan yang disampaikan oleh asy-syahid Dr Ali Shariati di Pusat Husayniyah di Tehran pada 12 dan 13 Ogos, 1970. Syarahan tersebut mengetengahkan tesis utama bahawa dalam sejarah […]

Memugar Pemikiran Reformis

March 27, 2017

Ahmad Farouk Musa || 27 Mac 2017   “Sesungguhnya Kami telah taruhkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-ganang, namun semuanya tak sanggup memikul amanat itu dan mereka takut mengkhianatinya, tetapi manusia menyanggupinya, lantaran mereka itu zalim dan jahil”. [Surah […]

Keruwetan dalam Masalah Hari Kiamat dalam Islam

March 23, 2017 by Mustafa Akyol

Mustafa Akyol || 23 March 2017 Muka hadapan akan isu yang paling mutakhir dari Dabiq, majalah licik yang ISIS edarkan atas talian, menunjukkan imej seorang pejuang jihadi dengan bendera hitam yang terkenal kumpulan itu di belakangnya. Beliau tampil di atas […]

Apa Yang Isa Bisa Ajarkan Umat Islam Hari Ini

March 15, 2017 by Mustafa Akyol

Mustafa Akyol || 14 March 2017 Apakah masalahnya dengan Islam? Mengapa terlalu ramai orang Islam yang berang di dunia yang bencikan Barat? Mengapa negara Islam yang diisytihar-sendiri mengenakan undang-undang yang keras yang menindas golongan minoriti, wanita dan mereka yang “murtad”? […]

Islam dan Akal

March 1, 2017

Ahmad Farouk Musa || 1 Mac 2017 Abstrak Cabaran terbesar yang dihadapi oleh umat Islam pada kurun ke-21 ini adalah perjuangan mereka untuk mendamaikan antara akal (‘aql) dan wahyu (wahy). Tidak tersangkal lagi bahawa perkara ini merupakan suatu isu yang […]

Kata Pengantar Editor “Wacana Pemikiran Reformis: Jilid III”

February 5, 2017 by Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa

5 Februari 2016 Ahmad Farouk Musa “Penutupan pintu ijtihad adalah suatu rekaan yang sebahagiannya ditimbulkan daripada kebekuan pemikiran dalam Islam, dan sebahagiannya juga akibat daripada kelesuan intelektual yang terutamanya berlaku di zaman kebangkrutan spiritual; yang dengannya mengakibatkan para ulama’ yang […]

Prakata Wacana Pemikiran Reformis III: Berwacana untuk Hujahan dan Mendengar: Melawan Pendangkalan dan Perilaku Sangar

January 26, 2017

Azhar Ibrahim | 26 January 2017 Islam [seyogia] dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk kerja-kerja penafsiran dan ijtihad. Dengan demikian, Islam akan mampu terus memperbarui diri dan dinamis […]

Uraian Wacana Pemikiran Reformis – Jilid III

January 16, 2017 by Maszlee Malik

Maszlee Malik || 16 Januari 2017 Usaha Tajdid dan Islah (reformasi) adalah merupakan sebahagian daripada ruh yang melestarikan ajaran Islam agar menjadi relevan bagi setiap zaman, suasana dan konteks. Kemunculan para mujaddid dan muslih (reformis) di dalam sejarah Islam merupakan […]

Uraian Wacana Pemikiran Reformis – Jilid III

January 10, 2017 by Saari Sungib

Saari Sungib || 10 Januari 2017 Buku ini mewacanakan perihal tasawwur, istilah-istilah dan kalimat-kalimat besar cetusan reformis berwawasan jauh. Intisari wacana ini terhasil dengan menyelongkar pemikiran dan gerakerja islah serta penghayatan perjuangan dan akal budi para reformis ulung. Teras wacana […]