Bahasa Melayu

239 entries found

Uraian Apa Yang Aku Yakini

December 14, 2017 by Dzulkefly Ahmad

  Terjemahan buku ‘What I Believe’ yang dinamai Apa Yang Saya Yakini oleh Tariq Ramadan, berjaya memaparkan kepada umum khasnya golongan yang skeptik serta penentang gagasan ‘Multiculturalisme’ atau kehidupan harmoni antara agama-budaya, bahawa keyakinan agama seseorang bukan penghalang buatnya, selaku […]

Uraian Apa Yang Aku Yakini

December 14, 2017 by Saari Sungib

  Sebagai seorang pemikir Islam terkemuka dunia, Tariq Ramadan bukan hanya dikenali sebagai seorang profesor yang syarahan dan kupasan ilmunya sangat menarik tetapi beliau juga seorang yang amat disenangi di segi pergaulan ketika bersama dengannya. Datang daripada keluarga berketurunan Arab […]

Kata Pengantar “Apa Yang Aku Yakini” terjemahan “What I Believe” oleh Tariq Ramadan

December 14, 2017 by Ahmad Farouk Musa

“Jiwa yang tercerah itu adalah jiwa yang sedar terhadap kemanusiaannya pada masanya sendiri, beserta sejarah dan suasana sosial dan persekitarannya. Yang dengan kesedarannya itu, akan terbenihlah perasaan tanggungjawab sosial dalam dirinya.” [Asy-Syahid Dr ‘Ali Shariati] Para reformis di semua tempat […]

Prakata “Apa Yang Aku Yakini” terjemahan “What I Believe” oleh Tariq Ramadan

December 14, 2017 by Ahmad Nabil Amir

“Saya tidak mewakili semua Muslim tetapi terlingkung kepada tren reformis. Saya terus istiqamah pada prinsip Islam, berasaskan kepada sumber tekstual, sambil menimbangkan evolusi sejarah dan konteks geografi…tidak seperti kaum literalis yang hanya bergantung pada nukilan ayat, kaum reformis harus mengambil […]

Uraian Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh

November 28, 2017 by Professor Dr. Ahmad Syafii Maarif

Perkenalan Muhammad Abduh dengan Jamāl al-Dīn al-Afghānī pada bagian akhir abad ke-19 yang sekaligus membuka pintu baginya untuk mengetahui lebih dekat unsur-unsur positif peradaban Barat telah mengubah cara berfikirnya yang konservatif menjadi seorang pembaru yang fenomenal di dunia Muslim. Bermula […]

Uraian Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh

November 28, 2017 by Dr. Fadzilah Din

Buku Al-Manhaj al-Islahi li ‘l-Imam Muhammad Abduh telah ditulis oleh seorang pemikir Islam terkenal Muhammad Imarah pada tahun 2005. Ia kini diterjemahkan oleh Muhammad Thufail Sayuti dan diedit oleh Ahmad Nabil Amir dengan judul Manhaj Islah Imam Muhammad Abduh dengan […]

Uraian Sumbangan Imam Muhammad Abduh kepada Sains dan Teknologi

November 28, 2017 by Saari Sungib

Ketika mana pada zamannya para ilmuan Islam masih bersikap paling kuat menolak sepenuhnya dan paling ringan berawas dan berjaga-jaga untuk mewujudkan sebarang  hubungan di antara al-Qur’an dan sains,  Syeikh Muhammad Abduh dengan nada penuh yakin telah mengatakan:“Sains adalah jalan kehidupan […]

Uraian Sumbangan Imam Muhammad Abduh kepada Sains dan Teknologi

November 28, 2017 by Dr. Fadzilah Din

Buku Sumbangan Imam Muhammad Abduh kepada Sains dan Teknologi ini adalah hasil terjemahan ringkasan tesis PhD oleh penulisnya Ahmad Nabil Amir bertajuk Muhammad Abduh’s Contribution to Science and Technology pada tahun 2015 yang diterbitkan di Jerman dan diedit oleh Dato’ […]

Prakata Sumbangan Imam Muhammad Abduh kepada Sains dan Teknologi

November 27, 2017 by Ahmad Nabil Amir

Tulisan ini mengemukakan analisis yang ekstensif dan terperinci mengenai sumbangan Imam Muhammad Abduh kepada sains dan teknologi. Ia menfokuskan pada ideanya seputar kemodenan, falsafahnya yang dinamik dan sumbangannya yang besar kepada reformasi agama, dan tafsir saintifik nya yang autoritatif dan […]

Kata Pengantar bagi buku Sumbangan Imam Muhammad Abduh kepada Sains dan Teknologi

November 23, 2017 by Ahmad Farouk Musa

Seorang ulama’ Mesir yang ulung, ahli fiqh, dan reformis yang liberal, Imam Muhammad Abduh (1849-1905) telah menerajui gerakan pembaharuan moden di Mesir pada akhir kurun ke-19 dan mengembangkannya ke seluruh pelusuk dunia Islam dalam upaya memodenisasi dan mereformasi institusi keIslaman. […]