Articles

387 entries found

The Philosophy of My Activism

October 25, 2017 by Ahmad Farouk Musa

  “The role of the intellectual is not to consolidate authority, but to understand, interpret, and question it…Indeed, the intellectual vocation essentially is somehow to alleviate human suffering and not to celebrate what in effect does not need celebrating, whether […]

Kata Pengantar Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan Dalam Islam

October 23, 2017 by Saari Sungib

Tidak dapat dinafikan bahawa buku Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan dalam Islam adalah magnum opus atau karya teragung Muhammad Iqbal. Buku ini merupakan himpunan nota dan teks ceramahnya yang menyelusuri persoalan falsafah memperihalkan isu-isu berkaitan ilmu pengetahuan, pengalaman keagamaan, kerohanian, konsepsi ketuhanan, […]

Uraian Buku Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan Dalam Islam

October 23, 2017 by Dr Azhar Ibrahim

Muhammad Iqbal adalah antara Manusia Baru – The New Man – yang dilahirkan di era moden. Sering dikaitkan sebagai seorang pujangga dengan berfilsafat dan kepenyairannya, beliau adalah seorang intelektual Muslim yang sadar akan kondisi masyarakat Islam baik dari segi politik, […]

Uraian Buku Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan Dalam Islam

October 23, 2017 by Dr Ahmad Nabil Amir

Muhammad Iqbal lahir pada tahun 1877, di wilayah Punjab, kini Pakistan. Berketurunan daripada keluarga Brahmin-Kashmiri yang sangat dihormati, membolehkan Iqbal menerima mutu pendidikan yang cemerlang. Semenjak kecil, Iqbal dididik dengan pelbagai aspek keilmuan, termasuklah ilmu kefalsafahan dan syair Islam, ilmu […]

Sinopsis Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan Dalam Islam oleh Muhammad Iqbal

October 23, 2017

Buku Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan Dalam Islam ini merupakan kumpulan siri syarahan Allamah Muhammad Iqbal antara tahun 1928 hingga 1930. Ia menghimpunkan lontaran idea dan warisan pemikiran Iqbal yang luar biasa tentang ijtihad, intuisi, metafizik, falsafah esoteric Islam, tajdid dan pembaharuan […]

Islamic Renaissance: A New Era Has Started by Kassim Ahmad

October 11, 2017 by Dr Chandra Muzaffar

My book, Islamic Renaissance — A New Era Has Started,  published by Rainbow Press, U.S.A (2012) will be republished in Malaysia soon (and also translated into Malay). I am grateful to Dr. Chandra Muzaffar for having written a Foreword to it […]

Catatan Ringkas Presentasi Mun‘im Sirry

October 8, 2017 by Abdul Munir Mulkhan

Diskusi Terbatas Pakar Islamic Studies Ahmad Syafii Ma’arif School of Political Thought and Humanity tanggal 21 September 2017 di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, antara lain  dihadiri oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif, Dr. Hamim Ilyas, dan beberapa ahli […]

Foreword to the Malay edition of Islam Without Extremes – A Muslim Case For Liberty  – “Islam Tanpa Keekstreman – Berhujah Untuk Kebebasan”

October 3, 2017 by Mustafa Akyol

I have written this book for several reasons: To counter the Islamophobic trends in the West, to give a concise story of the Muslim civilization, or to criticize the authoritarian regimes in the Middle East. But most importantly, I wrote […]

Uraian Tertutupnya Pemikiran Umat Islam

September 10, 2017 by Saari Sungib

Buku Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin ini mendakwa telah berjaya mendedahkan akar umbi krisis semasa umat Islam. Krisis ini merupakan satu persengketaan dalaman yang sangat sengit dalam dunia Islam. Pertelagahan tersebut memakan masa hampir seribu tahun. Dalam persengketaan antara peranan akal […]

Uraian bagi “Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin” Terjemahan daripada “The Closing of The Muslim Minds”

September 4, 2017 by Mustafa Akyol

Kadangkala, manusia yang melihat satu masyarakat dari luar dapat menawarkan kritikan yang lebih baik yang mungkin sangat membantunya. Hal ini mungkin benar malah ketika kritikan itu mungkin pada masa-masa tertentu datang dengan keras, jika bukan tidak ramah. “The Closing of […]