Articles

392 entries found

Islamic Renaissance: A New Era Has Started by Kassim Ahmad

October 11, 2017 by Dr Chandra Muzaffar

My book, Islamic Renaissance — A New Era Has Started,  published by Rainbow Press, U.S.A (2012) will be republished in Malaysia soon (and also translated into Malay). I am grateful to Dr. Chandra Muzaffar for having written a Foreword to it […]

Catatan Ringkas Presentasi Mun‘im Sirry

October 8, 2017 by Abdul Munir Mulkhan

Diskusi Terbatas Pakar Islamic Studies Ahmad Syafii Ma’arif School of Political Thought and Humanity tanggal 21 September 2017 di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, antara lain  dihadiri oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif, Dr. Hamim Ilyas, dan beberapa ahli […]

Foreword to the Malay edition of Islam Without Extremes – A Muslim Case For Liberty  – “Islam Tanpa Keekstreman – Berhujah Untuk Kebebasan”

October 3, 2017 by Mustafa Akyol

I have written this book for several reasons: To counter the Islamophobic trends in the West, to give a concise story of the Muslim civilization, or to criticize the authoritarian regimes in the Middle East. But most importantly, I wrote […]

Uraian Tertutupnya Pemikiran Umat Islam

September 10, 2017 by Saari Sungib

Buku Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin ini mendakwa telah berjaya mendedahkan akar umbi krisis semasa umat Islam. Krisis ini merupakan satu persengketaan dalaman yang sangat sengit dalam dunia Islam. Pertelagahan tersebut memakan masa hampir seribu tahun. Dalam persengketaan antara peranan akal […]

Uraian bagi “Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin” Terjemahan daripada “The Closing of The Muslim Minds”

September 4, 2017 by Mustafa Akyol

Kadangkala, manusia yang melihat satu masyarakat dari luar dapat menawarkan kritikan yang lebih baik yang mungkin sangat membantunya. Hal ini mungkin benar malah ketika kritikan itu mungkin pada masa-masa tertentu datang dengan keras, jika bukan tidak ramah. “The Closing of […]

Blurb On “Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin” Translation Of “The Closing of The Muslim Minds”

August 31, 2017 by Mustafa Akyol

Sometimes, people who look at a community from the outside can offer better criticisms which can be helpful to it. This may be true even when the criticism may at times can come as harsh, if not unfriendly. “The Closing […]

Reformasi Radikal Dan Tariq Ramadan

August 14, 2017 by Ahmad Farouk Musa

  Apa yang mungkin jelas terhadap minda yang perseptif daripada ramai Muslimin yang rasional adalah cabaran yang mendepani umat Islam ketika ini adalah tidak sekadar dalam merumuskan semula prinsip demokrasi dalam paradigma Islam, tetapi juga dalam memperbaharui dan menyesuaikan panduan […]

Uraian Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin

August 11, 2017 by Azhar Ibrahim

  Di era adanya pertarungan idea yang berlangsungan dengan sengit, percambahan idea adalah suatu rahmah selain juga ia suatu amanah yang harus terpikul. Ranah pemikiran kritis dan pembaharuan yang sedang diaju di kalangan inteligensia dan awam Muslim, memerlukan terusan suntikan, […]

Uraian Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin

August 10, 2017 by Saari Sungib

Munculnya buku The Closing of the Muslim Mind di pasaran bacaan intelektual Nusantara Melayu Raya dengan tajuknya sahaja sudah cukup untuk mencetuskan kontroversi dan ketegangan antara budaya. Buku hebat yang pertama kali terbit pada tahun 2010 kini diperkenalkan dalam terjemahan […]

Sinopsis Buku “Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin”

July 27, 2017 by Shuhaib Ar Rumy Ismail

Sinopsis buku  “Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin”  terjemahan buku “The Closing of Muslim Mind” oleh Robert R Reilly Pernahkah anda tertanya mengapa terdapat sebahagian Muslim, sungguhpun dengan pendidikan yang baik dan gred yang cemerlang, dapat menjadi simpatisan kepada gerakan pengganas, dapat […]