Articles

387 entries found

Islam and Reason

March 1, 2017

Ahmad Farouk Musa || 1 March 2017 Abstract The greatest challenge facing the Muslim ummah in the 21st Century is their struggle to reconcile reason (‘aql) and revelation (wahy). And without doubt this has been the most problematic issue since […]

Islam dan Akal

March 1, 2017

Ahmad Farouk Musa || 1 Mac 2017 Abstrak Cabaran terbesar yang dihadapi oleh umat Islam pada kurun ke-21 ini adalah perjuangan mereka untuk mendamaikan antara akal (‘aql) dan wahyu (wahy). Tidak tersangkal lagi bahawa perkara ini merupakan suatu isu yang […]

Kata Pengantar Editor “Wacana Pemikiran Reformis: Jilid III”

February 5, 2017 by Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa

5 Februari 2016 Ahmad Farouk Musa “Penutupan pintu ijtihad adalah suatu rekaan yang sebahagiannya ditimbulkan daripada kebekuan pemikiran dalam Islam, dan sebahagiannya juga akibat daripada kelesuan intelektual yang terutamanya berlaku di zaman kebangkrutan spiritual; yang dengannya mengakibatkan para ulama’ yang […]

Prakata Wacana Pemikiran Reformis III: Berwacana untuk Hujahan dan Mendengar: Melawan Pendangkalan dan Perilaku Sangar

January 26, 2017

Azhar Ibrahim | 26 January 2017 Islam [seyogia] dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk kerja-kerja penafsiran dan ijtihad. Dengan demikian, Islam akan mampu terus memperbarui diri dan dinamis […]

Uraian Wacana Pemikiran Reformis – Jilid III

January 16, 2017 by Maszlee Malik

Maszlee Malik || 16 Januari 2017 Usaha Tajdid dan Islah (reformasi) adalah merupakan sebahagian daripada ruh yang melestarikan ajaran Islam agar menjadi relevan bagi setiap zaman, suasana dan konteks. Kemunculan para mujaddid dan muslih (reformis) di dalam sejarah Islam merupakan […]

Uraian Wacana Pemikiran Reformis – Jilid III

January 10, 2017 by Saari Sungib

Saari Sungib || 10 Januari 2017 Buku ini mewacanakan perihal tasawwur, istilah-istilah dan kalimat-kalimat besar cetusan reformis berwawasan jauh. Intisari wacana ini terhasil dengan menyelongkar pemikiran dan gerakerja islah serta penghayatan perjuangan dan akal budi para reformis ulung. Teras wacana […]

Pemikiran Tafsir A. Hassan Bandung

January 9, 2017 by Ahmad Nabil Amir

“Bila Tuan mendengar Islam direndahkan orang di depan Tuan, maka saat itu juga dengan cepat Tuan harus berfikir; Tuan orang Islam atau bukan?” [A. Hassan, guru para legenda Masyumi] Kertas ini mengupas manhaj pemikiran A. Hassan Bandung (1887-1958) dan pandangan-pandangan […]

Meninjau Pemikiran Muhammad Asad dalam Islam at the Crossroads

November 9, 2016 by Shuhaib Ar Rumy Ismail

Shuhaib Ar Rumy Ismail “Europe’s Gift to Islam”, itulah julukan yang memperikan penghargaan buat tokoh Islam kontemporari, Muhammad Asad. Beliau, yang dilahirkan dan dibesarkan di Eropah, merasai secara langsung ketamadunan dan budaya Barat moden, mendepani dan menyelaminya secara kritis sejak […]

Muhammad Asad tentang Ijtihad

November 4, 2016 by Ahmad Nabil Amir

Ahmad Nabil Amir Every Muslim ought to be able to say ‘The Qur’an has been revealed for me’ [Muhammad Asad] Tulisan ini akan membincangkan kefahaman asas tentang ijtihad yang dirumuskan oleh Muhammad Asad dalam penulisannya seperti Islam at the Crossroads, […]

Visi Kebangunan Iqbal Dalam The Reconstruction of Religious Thought in Islam

October 25, 2016 by Ahmad Nabil Amir

I am the voice of the poet of To-morrow My own age does not understand my deep meanings My Yusuf is not for this market I despair of my old companions [Iqbal, 1983] Dalam siri syarahannya yang disampaikan antara tahun1928-1930 […]