Articles

386 entries found

Apa yang boleh dilakukan oleh Dunia Muslim bagi menyelamatkan masyarakat Uyghur dan Islam di China.

December 15, 2019 by Olsi Jazexhi

Dr. Olsi Jazexhi || 15 Disember 2019 Antara 16 sehingga 25 Ogos 2019, saya telah diundang oleh Pejabat Penerangan Majlis Negara China dan Xinjiang untuk melawat Wilayah Autonomi Uyghur Xinjiang di Republik Rakyat China. Saya hadir bersama rakan wartawan yang […]

What can the Muslim world do to save the Uighurs and Islam in China?

December 15, 2019

Dr. Olsi Jazexhi || 15th December 2019 Between Aug. 16 and Aug. 25, I was in the Xinjiang Uighur Autonomous Region in China. Invited by the State Council Information Office of China and Xinjiang, I was part of a group […]

The Intersections between the Concept of Islam Rahmatan Lil-Ālamin and the United Nations’ Sustainable Developmental Goals (SDG)

November 27, 2019 by Ahmad Farouk Musa & Marilyn Ong Siew Ai

By: Ahmad Farouk Musa & Marilyn Ong Siew Ai Abstract ‘And [thus, O Prophet,] We have sent thee as [an evidence of Our] Grace towards all the worlds (Rahmatan lil-ālamin)’ [Sūra al-Anbiyā’, 21:107]. Verily, the essence of the religion of […]

Prakata Antologi Pemikiran Reformis I

November 26, 2019

Saari Sungib || 21 November 2019   Menjejak dan mengangkat seseorang sebagai seorang reformis adalah dengan mengenal karakter tulen yang menjadi sahsiah perjuangannya. Ini dapat dikenalpasti dengan mengamati seseorang itu memahami, memahamkan, menghayati dan membina generasi kini dan masa hadapan […]

Kata Pengantar Editor Antologi Pemikiran Reformis I

November 26, 2019

Ahmad Farouk Musa || 17 November 2019 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’aruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah….” [ali’Imran 3: 110].[1]   Muhammad Asad di dalam The Message of The […]

Uraian Buku Antologi Pemikiran Reformis – Jilid I

November 26, 2019 by Azhar Ibrahim

Azhar Ibrahim || 10 November 2019   Usaha untuk membangun wacana reformis Islam adalah sebahagian dari kepedulian keagamaan dan keintelektualan kita. Walaupun para reformis sering disanjung sebagai pemikir umat, namun ketidakhadiran wacana, malah bacaan asas, sering menjadi kendala besar untuk […]

Rangsang Sari Antologi Seminar Pemikiran Reformis – Jilid 1

November 26, 2019 by Faisal Tehrani

Faisal Tehrani ||10 November 2019 Buku ini umpamanya satu hentian untuk pembaca yang mencari-cari semua wacana Islam Progresif di dalam satu genggaman. Syafii Maarif, Azhar Ibrahim, Syafiq A. Mughni, Maszlee Malik, Haidar Bagir, Pradana Boy ZTF dan Ahmad Farouk Musa, […]

Syed Shaykh Al-Hady – Akal Di Sisi Kaum Muda

November 14, 2019

Ahmad Farouk Musa || 14 November 2019   “Janganlah tertipu daya kamu dengan angkatan dan pangkat kebesaran gelaran pembesar-pembesar kamu kerana mereka itulah asal segala bala yang telah menimpa ke atas kamu ini dan mereka itulah sehingga masa ini sebesar-besar […]

ABSTRACT: The Intersections between the Concept of Islam Rahmatan Lil-Ālamin and the United Nations’ Sustainable Developmental Goals (SDG)

November 3, 2019

Ahmad Farouk Musa || 3rd November 2019 “And [thus, O Prophet,] We have sent thee as [an evidence of Our] grace towards all the worlds (rahmatan lil-ālamin)” [21: 107]. Verily, the essence of the religion of Islam is embodied in […]

Persecution of Shias An Assault to Human Rights

September 9, 2019 by Ahmad Farouk Musa

The first article of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) reads: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit […]