Seminar Pemikiran Reformis – Siri XVIII Harun Nasution

February 4, 2020


Tarikh: Sabtu, 29 Februari 2020
Time: 930AM – 530PM
Venue: Patio 2 Level 2, Concorde Hotel, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur

 

Ucaptama & Peluncuran buku “Muktazilah dan Persoalan Kebebasan Insan” oleh Tuan Hassan Tuan Lah, Pengerusi, Persatuan Ukhuwah Teguh Malaysia

 

Panelis:

Piet Hizbullah Khaidir, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI), Indonesia
Dr M Faisol Fatawi, Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia
Dr Azhar Ibrahim, National University of Singapore

 

Moderator:
Ehsan Shahwahid, Islamic Renaissance Front

  

Anjuran:
Islamic Renaissance Front & Islamic Staff Association, International Islamic University Malaysia

 

Daftar di: https://www.eventbrite.com/e/seminar-pemikiran-reformis-siri-xviii-harun-nasution-tickets-92901850937

 

Prof. Dr. Harun Nasution lahir di Permatangsiantar, Sumatera Utara pada tanggal 23 September 1919 dan wafat di Jakarta pada tanggal 18 September 1998, adalah seorang ahli akademik, intelektual, pemikir, filasuf dan tokoh Muslim Indonesia. Beliau pernah menjabat jawatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Beliau meraih sarjana kedoktorannya daripada McGill University di Canada pada tahun 1968 dengan disertasinya tentang pengaruh kalam Muktazilah terhadap Muhammad Abduh – The Place of Reason in ‘Abduh’s Theology: Its Impact on his Theological System and Views.

Harun sangat terinspirasi dengan pemikiran tokoh gerakan modenis Islam dari Mesir, Imam Muhammad Abduh (1849-1905), yang dianggapnya selaras dengan teologi rasional Kaum Muktazilaħ. Terkait dengan hal ini, Harun menuangkan kecocokan pemikirannya dengan Muhammad Abduh melalui buku berjudul Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (1996). Salah satunya ialah tentang sikap jumud yang oleh Muhammad Abduh disebut sebagai penyebab utama kemunduran umat Islam. Pemikiran Abduh ini sangat terkesan dalam jiwa Harun. Menurutnya, yang juga menjadi penyebab kemunduran umat Islam di Indonesia tidak lain adalah kejumudan. Ia mengidentitikan hal ini dengan golongan Asha’irah yang disebutnya bersifat sangat jabariah atau terlalu menyerah kepada takdir.

Harun sependapat dengan Abduh bahwa sumber utama ajaran Islam juga dari akal manusia. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi sehingga Islam adalah agama yang rasional. Bagi Harun, mempergunakan akal adalah salah satu dasar dalam beragama Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna jika tidak didasarkan pada akal. Dalam Islam-lah, menurutnya, agama dan akal pertama kali bisa berdampingan. Harun meyakini potensi akal harus dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan umat Islam yang terwujud dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan moden yang berdasar kepada sunatullah, tambahnya, tidak bertentangan dengan Islam. Kedua-duanya bersumber dari Allah. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan, demikian pula sebaliknya.

Dalam bukunya yang menjadi rujukan utama para mahasiswa IAIN, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan (1986), Harun menyatakan bahwa perpaduan pemikiran Abduh dan konsep Muktazilaħ mampu membawa masyarakat menjauh daripada kekacauan, bahkan tanpa turunnya wahyu sekalipun. Namun, bukan berarti Harun menentang konsep wahyu dalam meyakini Islam dan keIlahian Tuhan. Harun justeru selalu memadukan wahyu dengan akal selaku dua unsur utama yang saling melengkapi. Ia meyakini, Al-Qur’an sebagai wahyu Allah memandang akal sebagai sesuatu yang sangat penting. Akal, menurut Harun, amat berguna bagi manusia untuk membedakan mana kebaikan dan mana keburukan—hal-hal yang juga termaktub dalam kitab suci.

Maka, Harun sangat tidak tertarik dengan para ulama yang menimbulkan faham taqlid buta di kalangan umat dan menyebabkan orang Islam berhenti menggunakan akalnya. Sikap seperti itu bahkan dipandang Harun bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadith (Harun, 1996: 175). Pengaruh pemikiran Harun ternyata cukup kuat dan melekat. Sebagai seorang pengajar, ia juga diteladani murid-muridnya. Ia pun menjadi guru bagi para cendekiawan Muslim Indonesia selanjutnya, meski tokoh-tokoh yang meneladani pemikiran Harun ini seringkali dicap liberal. Gerakan Harun dalam mereformasi IAIN, misalnya, diakui mantan Menteri Agama Munawir Sjadzali, yang berkata: “Kiranya tidak berlebihan jika saya katakan bahwa kehadiran beliau di dalam keluarga besar IAIN telah menghasilkan pola pikir yang maju dan menggalakkan keberanian berpendapat serta keterbukaan terhadap dunia luar.”

Harun Nasution wafat di Jakarta pada tanggal 18 September 1998 dengan meninggalkan warisan berupa kasus pemikiran yang amat cemerlang. Pada tahun 2015 yang lalu, Presiden Joko Widodo telah menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Prof. Dr. Harun Nasution sebagai Tokoh Pengembang Budaya Moderat.

 

Program:

0930-1000:    Pendaftaran

1000-1005:    Ucapan oleh Pengerusi Majlis, Ahmad Muziru Idham

1005-1010:      Ucapan pembukaan oleh Dr Tunku Mohar Tunku Mokhtar, Presiden, Academic  Staff Association, International Islamic University Malaysia

1010-1040:    Ucaptama oleh Tuan Hassan Tuan Lah, Islamic Renaissance Front

1040-1045:   Ucapan pengenalan oleh moderator, Ehsan Shahwahid

1045-1145:      Pembentang I: Piet Khaidir Hizbullah

Harun Nasution: Reformis Muslim Rasional yang Sufi

1145-1245:      Perbincangan dan soal jawab

1245-1430:      Makan tengahari dan solat

1430-1530:      Pembentang II: Dr Faisol Fatawi

Islam Rasional dan spirit liberalisasi dalam gagasan pembaharuan Harun Nasution

1530-1630:      Pembentang III: Dr Azhar Ibrahim

Harun Nasution dan Islam Rasional: Teguhan Agama dengan Filsafat dan Akal

1630-1730:      Perbincangan dan soal jawab

1730:               Minum petang dan bersurai

 

Profil Para Pembicara:

Tuan Hassan Tuan Lah@Abdullah juga dikenali sebagai Abu Syaima’ dan THTL Al-Jazani. Beliau berasal dari Peringat, Kelantan Darul Naim dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Dato’ Abdul Razak (SDAR), Seremban. Seterusnya mendapat Diploma in Plantation Management daripada UiTM, BBA (Management) daripada University of Michigan, USA, dan MBA daripada University of Iowa, USA, juga dalam bidang Management. Beliau kemudiannnya berkhidmat sebagai Juruperunding Pembangunan Akademik (Kualiti dan Akreditasi) di Universiti Jazan (www.jazanu.edu.sa), Jazan City, Arab Saudi bermula daripada 2012 sehingga 2019. Beliau pernah menjawat jawatan Pensyarah Kanan UiTM dan Pensyarah Kanan Universiti Telekom (MMU), serta sebagai Internal Consultant, Quality & Productivity Division, TM Bhd daripada tahun 1999 hingga tahun 2010. Liku-liku kehidupan beliau dalam memahami Islam bermula dengan madrasah Islam haraki, namun sekarang beliau bermanhaj ASWJ yang global tanpa sempadan dan bersifat non-partisan. Beliau juga adalah Panel Fiqh bagi msm-net, Islah-net, al-Fikrah-net, AAN dan AFN.

Piet Khaidir Hizbullah adalah Sarjana dalam bidang Religion and Politics (Religious Studies and Development Studies) di School of Theology and Philosophy, Faculty of Arts, the University of Leeds. Beliau adalah Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (2001 – 2003), Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2006 – 2010), Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010 – 2015), dan kini berkhidmat sebagai Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sendangagung Paciran Lamongan Jawa Timur (2016-2021). Sejak tahun 2015, Piet dilantik sebagai Wakil Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan, merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Ponpes Al-Ishlah dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI). Sebelumnya, pada 2011 -2014, sebagai Pensyarah Pengantar Filsafat Barat dan Filsafat Ilmu di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan pada tahun2013-2015 bersama temannya dari Mesir menangani Easy Arabic, sebuah lembaga yang konsen pada pengembangan bahasa Arab dan Al-Qur’an. Pada tahun 2007 – 2010, beliau bekerja sebagai Direktur Program di Centre for Dialogue and Co-operation Amongst Civilisations (CDCC), sebuah lembaga yang didirikan oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin. Pada tahun 2005 – 2008, beliau bekerja sebagai staf ahli Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI. Terakhir, pada 2003-2005 bekerja sebagai Direktur Program Diskusi Publik Maarif Institute.

Dr M. Faisol Fatawi adalah pensyarah di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Meraih gelar Doktor (Dr.) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015, pada konsentrasi Pemikiran Islam. Disertasi beliau berjudul “Naratologi al-Qur’an: Struktur dan Fungsi Naratif Kisah Nabi Musa dalam al-Qur’an”. Beliau telah menerjemahkan buku-buku keislaman dan sastra Arab kedalam bahasa Indonesia, diantaranya Naguib al-Kailani, Merpati Ladang Kapas (2001), Khalil Abdul Karim, Hegemoni Quraisy (2002), Ali Harb, Kritik Nalar al-Qur’an (2003), Naguib Mahfoudz, Demit (2003), dan Khalil Abdul Karim, Historisitas Syari’ah Islam (2003). Beliau juga telah menulis beberapa buku, diantaranya Tafsir Sosiolinguistik (2009), Hermeneutika Gender (2011), dan Seni Menerjemah (2009). Dr M. Faisol turut menjadi kontributor penulisan buku Intelektualisme Islam: Melacak Akar-akar Integrasi Ilmu dan Agama (2009), Pemikiran Islam: Sebuah Catatan Ensiklopedis (2012), Kitab Santri: Antologi Pengalaman dan Pendidikan Moral di Pesantren (2018), dan Aku, Buku, dan Peradaban (2018). Selain itu, beliau juga aktif dalam organisasi sosial keagamaan; menjadi Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PCNU Kota Malang, Wakil Ketua Lajnah Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Wilayah Jawa Timur. Beliau juga ialah Founder Halaqah Literasi, sebuah forum pegiat literasi yang berkomitmen untuk menggerakkan dunia literasi anak negeri dengan menginformasikan ide dan pengalaman dalam sebuah karya tulis.

Dr Azhar Ibrahim adalah Pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Kebangsaan Singapura (NUS). Beliau telah menerima PhD, MA, daripada Jabatan yang sama pada tahun 2002 dan 2008. Disertasi beliau bertumpu pada hal humanisme dan intelektualisme dalam kesusasteraan ilmuwan Melayu manakala tesis MA beliau adalah berkenaan kajian orientasi keagamaan seperti yang tercermin dalam masyarakat feudal Melayu dan penerusannya hingga ke hari ini. Beliau mengambil jurusan Pengajian Melayu dan Pengajian Asia Tenggara pada peringkat ijazah. Beliau telah berkhidmat sebagai pensyarah selama hampir sedekad di Institut Pendidikan Kebangsaan (NIE), Universiti Teknologi Nanyang, mengajar persuratan Melayu klasik dan moden, sosiologi Bangsa Melayu, dan juga tradisi intelektual dan peradaban Islam. Beliau juga telah berjaya menyiapkan pengkajian di peringkat pasca kedoktoran di Faculty of Theology, University of Copenhagen, Denmark (2009/2010), dan kemudian di Temple University, USA (2010/2011). Kajian beliau berfokus pada Teologi Sosial dalam Muslim Asia Tenggara: Trend dan Cabaran, dan Teologi Dialog dalam. Masyarakat Melayu-Indonesia: Prospek dan Halangan. Beliau telah menulis banyak makalah dan buku-buku dalam bahasa Inggeris dan Melayu dan sangat aktif memberikan syarahan di Malaysia dan juga antarabangsa.