Seminar Pemikiran Reformis – Siri XII: H.O.S. Tjokroaminoto

June 25, 2018Tarikh
: Sabtu, 7 Julai 2018
Masa:  10AM – 530PM
TempatConcorde V, Concorde Hotel, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur
Daftar dihttps://www.eventbrite.com/e/seminar-pemikiran-reformis-siri-xi-hos-tjokroaminoto-tickets-47407203221

Ucaptama dan Peluncuran Buku “Seruan Islah Syed Shaykh al-Hady” oleh
Sahibus Samahah Dato’ Arif Perkasa Dr Mohd Asri Zainul Abidin
Translation of “The Real Cry of Syed Shaykh al-Hady”

Panelis:
Dr Sohirin Solihin
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Dr Azhar Ibrahim
National University of Singapore

Moderator:
Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa
Islamic Renaissance Front 

Anjuran:
Islamic Renaissance Front

Rakyat Indonesia mengenalnya sebagai seorang guru dan pemimpin organisasi Islam terbesar di zamannya yang bernama Sarekat Islam. Beliau lahir daripada keluarga priyayi Ponorogo pada tanggal 16 Ogos 1882 di Desa Bukur Madiun, Jawa Timur dengan nama kecil Oemar Said. Sesudah menunaikan ibadah haji dia lebih suka memperkenalkan diri dengan nama Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau lebih dikenal H.O.S Tjokroaminoto.

Tjokroaminoto telah membangun jaringan organisasi sehingga terbentuknya kepengurusan Sarekat Islam (SI) pada 1912 yang kemudian melantik beliau sebagai pemimpin cabang Surabaya. Pada usia 35 tahun, Tjokroaminoto mencapai kemuncak kariernya sebagai pemimpin Sarekat Islam selama beberapa period. Penjajah Belanda melihat gerak Tjokroaminoto semakin membahayakan, lalu beliau dipenjarakan dengan tuduhan menghasut dan mempersiapkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah Belanda.

Namun dalam sejarah dan perjalanan hidup pergerakannya, Tjokroaminoto adalah guru kepada sekian banyaknya pejuang kemerdekaan Indonesia, sehingga ramai orang berkata bahawa seandainya Soekarno tidak pernah berkunjung kerumahnya dan berguru padanya maka Soekarno tidak akan menjalani perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Gagasan awal pemikiran Tjokroaminoto banyak dibentuk daripada perjalanan hidupnya yang banyak bersentuhan dengan kelas pekerja dan kaum proletar lainnya sehingga baginya penting untuk menemukan suatu ideologi gerakan yang mampu menjelaskan nilai dasar, arah dan metode perjuangan, meskipun pada kenyataannya idea Sosialisme–Islam masih sangat abstrak untuk diterapkan ditengah kondisi masyarakat indonesia yang menginginkan idelogi yang praktis dan jelas seperti ideologi komunis atau sosialisme seutuhnya.

Buku “Islam dan Sosialisme” karangan Tjokroaminoto memuat beberapa perbahasan dalam meletakkan posisi Islam dan ideologi sosialisme sebagai sebuah sumber pengetahuan yang membebaskan. Perbahasan menyangkut kaitan nilai dasar sosialisme yang menginginkan adanya kolektiviti dan kesamarataan dalam berbagai lingkup hak hidup dan hal tersebut oleh Tjokroaminoto selaras dengan nilai Islam yang merupakan rahmat bagi semesta alam yang adil. Tjokroaminoto memahamai  nilai –nilai Islam dalam konteks kehidupan bangsa Arab pra-Islam sebelum Nabi Muhammad, misi Nabi Muhammad yang bersifat sosialis, sikap sosialis sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan segala gambaran tentang kesamarataan dalam kehidupan yang dipedomani oleh nilai Islam yang kelak akan membentuk keperibadian Muslim.

Islam menurut Tjokroaminoto adalah pedoman perlawanan dalam menentang dominasi, Islam datang ke muka bumi tidak sebagai “Tuhan material” baru seperti Tuhan para kaum agama terdahulu akan tetapi Islam datang dengan membawa pengetahuan yang objektif tentang bagaiman kita semestinya menjalani hidup dan bekerja di bawah pedoman akan iman kepadaNya. Segala rukun Islam pada dasar adalah nilai kesamarataan dalam kehidupan, tidak ada manusia mendominasi manusia yang lain dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan hanya satu dan para umat manusia di mukabumi hendaknya saling menghargai semata-mata untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Nilai kesamarataan Islam inilah yang menjadi poin penting dalam menempatkan politik kemanusiann sebagai solusi kepada penindasan di muka bumi ini.

Terlepas daripada segala kontroversi dan pergulatan ideanya, Tjokroaminoto telah menjadi tokoh Islam yang memulai gagasan politik yang berbasis agama dan mengkedapankan pembebasan secara utuh bagi masyarakat Indonesia sehingga kelak bangsa ini akan meraih kemerdekaannya secara utuh di jalan yang dirahmati oleh ajaran Islam dan cita-cita kolektif bersama dapat tercapai bagi generasi selanjutnya.

Program:
0930-1000:      Pendaftaran dan minum pagi
1000-1005:      Ucapan oleh Pengerusi majlis, Shuhaib Ar Rumy Ismail
1005-1015:      Bacaan al-Qur’an oleh Muhammad Thufail Sayuti. Surah Al-Hasyr: 1-10
1015-1100:      Ucaptama dan peluncuran buku “Seruan Islah Syed Shaykh al-Hady” oleh Sahibus Samahah Dato’ Arif Perkasa Dr Mohd Asri Zainul Abidin
1100-1115:      Ucapan pengenalan oleh moderator, Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa
1115-1230:      Pembentang I: Dr Sohirin Solihin
Tjokroaminoto Pencetus Gerakan Tajdid di Indonesia: Studi Tentang Pengaruh dan Kontribusi Perjuangan
1230-1330:      Perbincangan dan soal jawab
1330-1500:      Makan tengahari dan solat
1500-1615:      Pembentang II: Dr Azhar Ibrahim
Menyingkap Visi H.O.S Tjokroaminoto: Sosialisme Religius Untuk Kemanusiaan Utuh
1615-1730:      Perbincangan dan soal jawab
1730:               Minum petang dan bersurai